MOHAMED OMAR: Sparkar i medeltida europeisk kampkonst

I en tidigare artikel här på Det Goda Samhället, ”Karatesparken uppfanns av vita män” (23/12 2020), berättade jag om hypotesen att karatens sparkar kom från den franska kampkonsten savate eller ”fransk boxning” (boxe française). Jag har inte gjort någon egen forskning, förutom att googla. För att kunna forska på området bör man nog kunna båda franska och japanska – och jag kan inte något av språken.

För artikeln förlitade jag mig på den svenske karateexperten Jesse Enkamp, känd under signaturen ”The Karate Nerd”. Han kan åtminstone japanska. Jag vet inte om han även kan franska. I en video på YouTube, ”How Karate Stole Its Kicks” (17/12 2020), redogör han för hur karaten tog flera av sina sparktekniker från savate.

Det som utmärkte fransk boxning, och skilde den från engelsk, var att man använde sparkar. I Nordisk familjebok (Ugglan) beskrivs fransk boxning så här:

S. k. fransk boxning blir lätt farligare och karakteriseras af mera list för att ej säga lömskhet. Den fordrar emellertid en otrolig vighet och kan hafva godt värde för själfförsvar. Stötar och sparkar med fötterna spela härvid en stor roll.

Och i Nordisk familjeboks sportlexikon beskrivs hur savate lärs ut tillsammans med käpp- och sabelfäktning:

I Frankrike förekomma sedan gammalt två slags käppfäktning, den om sabelfäktning påminnande la canne (eg. käpp) och fäktning med en längre, med båda händer förd käpp, le baton à deux mains, vanligen kort kallad le baton. Av dessa båda former är la canne den vanligast förekommande. Undervisning och träning i käppfäktning ske i regel i samband med övningar i la savate…

Fransk boxning eller savate är en gammal konst. Den franske fäktaren Michel Casseux öppnade den första träningslokalen år 1825 där han undervisade i både fäktning och savate.

I sin video visar även Jesse Enkamp hur karatens stridsställning påverkats av den europeiska fäktningens gardställning, som beskrivs så här i Nordisk familjeboks sportlexikon:

Gardställningen är avvägd så, att den ger fullständig rörelsemöjlighet åt alla håll och fullkomlig frihet från spänning, samtidigt som den ger uttryck åt en intensiv vaksamhet. De blixtsnabba rörelser, som sedan utlösas ur denna ställning, bli alltid behärskade, fäktaren förlorar sällan sin balans. Kommer därtill klingornas blixtrande lek, ackompanjerad av stålets klang, får man ett samlat skönhetsintryck av högsta valör.

En vanlig kliché inom populärkulturen är den rastlöse västerlänningen som blir undervisad i både stridskonst och dygder som tålamod och ödmjukhet av en gammal vis österlänning. Men de gamla visa österlänningarna kan alltså ha fått en del av sina kunskaper från den vite mannen.

Men savate var inte den första europeiska kampkonsten som använde sparkar. En av de äldsta bevarade europeiska fäktningsmanualerna, publicerad 1410, skrevs av italienaren Fiore dei Liberi. I manualen förekommer förutom svärdstekniker även grepp och sparkar, som ni kan se på bilderna. Det är inga höga och spektakulära sparkar, utan de är menade att användas tillsammans med svärd som ett sätt att till exempel ta sig ur låsningar.

Sparkar förekommer även i tyska och holländska fäktningsmanualer.

Jag hittade informationen i den här artikeln. Författaren kommenterar den vanliga missuppfattningen att sparkar kom till Europa genom österländska kampkonster i modern tid:

So although these treatises and the martial arts they describe are not as widely known among the general public today, the evidence is clear: European people have been practicing the usage of kicks in martial arts for many centuries and it was not introduced to Western countries by Asian martial artists, as is often mistakenly believed by many people today.

Själv tränar jag karate, en kampkonst som är starkt förknippad med japansk kultur. Alla utövare använder japanska ord för att beskriva olika tekniker och instruktörerna tituleras med japanska titlar som sensei och senpai. Det finns karateklubbar överallt i Sverige, även i små städer. Det är betydligt svårare att hitta en klubb som lär ut fransk boxning/savate.

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Mohamed Omar