ANDERS LEION: Vem ansvarar? Någon?

Fredagen den adertonde juni var jag på bryggan för att hämta dagstidningarna vid den första Waxholmsbåtens ankomst. Matrosen med en stor bunt av tidningar under armen lutade sig ut och räckte mig bunten över relingen. Så erinrade han sig något och hoppade i land för att få tala med mig. Det visade sig vara ytterligare ett kapitel i en lång berättelse. 

En granne prenumererar inte bara på dagstidningar utan också på veckotidningen Skärgården. Dagstidningarna har egen transporttjänst. De kommer fram tämligen regelbundet, även om det klickar ibland. Skärgården kommer däremot aldrig fram, trots att ett otal personer under två år försökt få den levererad. Det är posten som skall sköta om leveransen. 

Här kommer några utdrag ur brevväxlingen mellan ansvariga och grannen. 

 
Från PostNord till Gunnar Huss, prenumeranten 
Vår utredning av din reklamation är nu klar. 
 
En Posttidning kan inte spåras och det går därför inte att förklara det inträffade. 
Enligt villkoren för tjänsten Posttidning utgår ingen ersättning för varuvärdet vid förlust eller skada. 
 
Vi beklagar det inträffade. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 
Vi önskar dig en trevlig dag. 
 

Från tidningen Skärgården till PostNord 
Jag kan tillägga att vi hade samma problem förra året, vilket löstes först efter flera veckors förvirrad diskussion med er och Waxholmsbolaget, som tar över leveransen från Dalarö brygga ut [till] Mefjärd. Vi skrev om det hela i vår tidning (alltså tidningen Skärgården). Då visade det sig vara en trasig/olåst/försvunnen låda i Dalarö som var orsak, vilket er chaufför (eller besättningen på båten, för den delen) inte verkade bry sig om att påtala för någon som kunde åtgärda det hela.  

 Och nu vet vi att åtminstone en del av problemet verkar bero på att ni, PostNord, och Waxholmsbolaget, som är er samarbetspartner i detta, inte har ordning på hur och när post ska kunna levereras till aktuell adress. Någon hos er måste alltså jobba lite hårdare för att vi ska få rätsida på vad som gäller med postutdelningen till Gunnar Huss på Mefjärd (och öarna utanför Ornö som det här handlar om).  

Från PostNord igen till tidningen Skärgård: 

Hej, 
 
Jag har läst igenom Gunnars tidigare synpunkter, och ser att det senaste ärendet har tagits vidare till berörd enhet 2021-06-01. 
 
Jag förstår att det är ett stort problem för er, och jag hoppas att detta förbättras nu. Om inte får ni gärna återkomma så tar jag ärendet vidare igen. 
 
Vi ber om ursäkt för det inträffade. 
Ha en trevlig dag. 
 
Detta är bara en liten del av en postväxling som alltså av och till försiggått under två somrar. Visst är det trevligt att varje svar från posten avslutas med ”Ha en trevlig dag”– men det hjälper förstås inte så mycket. 

Också regionens trafikförvaltning har varit indragen i ärendet. Brev till prenumeranten: 

Waxholmsbolaget har avtal med Postnord. Under vårtidtabellen så sker det [postleverans] på tisdagar, onsdagar och fredagar och på sommartidtabellen så sker det varje vardag, dvs måndag-fredag. 

Vår sjötrafikledning kontaktar fartyg på linje 19, för att dubbelkolla med dem så att de är medvetna om vilka rutiner som gäller, i de fall som de har upplyst felaktigt av någon anledning från fartygen nedan. 

Med vänlig hälsning etc. 

Region Stockholm, trafikförvaltningen 

Och vad ville matrosen? 

Han talade om att flera lager chefer nu var inblandade i ett försök att lösa problemet. Besättningen hade gjort egna efterforskningar och funnit en oanvänd låda, bredvid den i vilken dagstidningarna förvarades inför Waxholmsbåtens ankomst. Denna tomma låda var tyvärr olåst, och det fanns varken lås eller nyckel. De praktiska svårigheterna var alltså oöverstigliga… 

Posten fungerar alltså inte. Inga försändelse kommer fram, varken räkningar eller meddelanden från myndigheter som kan vara mycket viktiga för den enskilde, särskilt de som rör Coronan. Efter två års krångel med postgången har man gett upp, endast Gunnar Huss, prenumeranten, envisas med att kräva fungerande postgång. Många har satt sig i frivillig karantän på öarna och kan råka ut för obehagliga överraskningar. 

Vad är att göra? Det är kanske dags att tillsätta en rikssamordnare? 

Anders Leion