Gästskribent BIRGITTA SPARF: Sverige sackar efter

KATEGORI: VI TAR EMOT FÖR FÅ FLYKTINGAR Cecilia Gralde, som är talesperson för Aktuelltredaktionen, som i sin tur är taltratt för MP/S-regeringen, förklarar i upprörd ton att bara Kanada ligger före oss när det gäller mottagande av kvotflyktingar mellan januari-mars i år.

Hon borde ta och coola ner sig lite. Kanadas ledning består ju trots allt bara av en enda person. 826 mot 825. Kanada har 37,5 miljoner invånare. Sverige har 10 miljoner. Åtminstone var vi så många igår. Det kanske har förändrats under natten och vi har blivit 11 miljoner. Det låter jag vara osagt. USA:s befolkning är 328 miljoner. De har tagit emot 625 personer.

Storbritannien har 66 miljoner och har emottagit 345.Tyskland bebos av 83 miljoner och har lyckats ta emot 332 skyddsbehövande. Ändå borde vi ligga i topp, enligt Aktuellt. Åtminstone tolkar jag deras rapportering så. Vår mottagning har gått ner. Budskapet trummas in. Vi har skött oss dåligt. Att de ens visar dessa staplar är direkt pinsamt. Naturligtvis sätter de inte det faktiska antalet i proportion till folkmängden i de olika länderna. Då skulle Sverige ligga i helt ohotad tätposition och det fanns ingen anledning att propagera för ett ökat antal flyktingar till just Sverige. Vilket verkar vara det främsta uppdraget för vår skattefinansierade regimmedia, tillsammans med att larma om den påstådda klimatkrisen.

Regeringen och riksdagen har beslutat att Sverige ska ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. Uppdraget att verkställa detta beslut läggs genom tvingande lagbeslut ut på kommunerna vilket innebär ett enormt kostsamt och omfattande arbete för socialtjänst och skola.

Under ett av mina uppdrag kom jag för några år sedan att arbeta med mottagande av kvotflyktingar i en kommun utanför Stockholm. Det var för mig ett helt nytt verksamhetsområde och jag har aldrig varit med om något så bisarrt, även om socialtjänsten inte direkt lider någon brist på bisarra verksamheter.

Att ta emot kvotflyktingar är att jämföra med ett självmordsuppdrag för kommunerna. Och det läggs ovanpå alla andra ”nyanlända” som de också tvingas ta emot, försörja och ordna bostad åt.

Kommunerna har förlorat sitt självbestämmande. Kvotflyktingarna har en speciell gräddfil in i det svenska välfärdssamhället som få känner till. Allra minst Aktuelltredaktionen. Jag ber att få återkomma om detta.

(Aktuelltsändningen finns inte längre kvar på SVT Play)

Birgitta Sparf är utbildad socionom. Hon har varit verksam i 22 år i olika utanförskapsområden i Storstockholm. Nu egenföretagare och konsult inom socialtjänsten.

Birgitta Sparf