HITTAT PÅ NÄTET: Öppet brev från tjugo franska generaler

French flag.

Följande öppna brev har ett tjugotal franska generaler nyligen publicerat i tidningen Valeurs actuelles. Brevet är översatt av Tom Nässbjer. 

Herr President, 
Regeringens Damer och Herrar 
Damer och herrar parlamentariker 

Tiden är fylld av allvar, Frankrike är i fara, många dödliga faror hotar landet. Vi som, även som pensionerade, förblir Frankrikes soldater, kan under rådande omständigheter inte förbli likgiltiga för vårt vackra lands öde.  

Våra trikolorfanor är inte bara ett stycke tyg, de symboliserar traditionen, genom årens gång, hos dem, av vilken hudfärg eller bekännelse det vara må, som tjänat Frankrike och som givit sitt liv för landet. På dessa fanor, finner vi med guldbokstäver orden: ”Ära och Fädernesland”. Vår ära kräver att vi fördömer det sönderfall som idag hemsöker fosterlandet. 

Sönderfallet har ett enda mål: att på vårt territorium skapa ett dåligt tillstånd eller hat mellan samhällsgrupper. Idag talar vissa om rasism, indigenism och dekoloniala teorier, men genom dessa lyser det raskrig som dessa hatiska och fanatiska partisaner vill ha. De föraktar vårt land, dess traditioner och dess historia. Så tar de itu med statyers karaktär och gammal militär och civil ära genom att analysera yttranden från tidigare århundraden, 

Sönderfallet, med islamism och horderna från förorten, har till följd en uppdelning av nationen i avstyckade områden för att omvandla dem till territorier underkastade dogmer som är motsatta vår konstitution. Varje fransman, oavsett hans tro, ska vara hemma hos sig överallt i Frankrike. Det kan inte och får inte finnas någon stad eller någon stadsdel där Re-publikens lagar inte tillämpas. 

Sönderfall, ty hatet trampar på broderskapet när makten använder militär mot fransmän, till exempel de gula västarna som skriker ut sin förtvivlan samtidigt som maskerade individer plundrar butiker och hotar samma ordningsstyrkor.  Ändå verkställer militären bara de ibland motsägelsefulla direktiv som ni som styr har givit. 

Farorna ökar, våldet tilltar dag för dag. Vem hade för tio år sedan kunnat förutsäga att en lärare en dag skulle få huvudet avskuret på väg från sin skola? Vi, Nationens tjänare, som alltid varit beredda att sätta vårt eget skinn på spel för vårt engagemang – det som vårt militära stånd kräver av oss – kan inte vara passiva åskådare till sådana handlingar och beteenden. 

De som styr vårt land måste ovillkorligt finna det mod som krävs för att undanröja dessa faror. Det räcker ofta att med kraft tillämpa redan förefintliga lagar. Glöm inte att en stor majoritet av våra medborgare, liksom vi själva, har fått nog av era undvikanden och er skyldiga tystnad. 

Som Belgiens primas, kardinal Mercier sagt: ”När försiktigheten finns överallt finns modet ingenstans”. Och därför, Mesdames, Messieurs, nog av förhalanden. Det är allvar nu. Arbetet är kolossalt, förlora inte mer tid och kom ihåg att vi är inställda på att stödja en politik som skyddar nationen. 

Om inget görs kommer slappheten oförlåtligt fortsätta tillta i samhället och till slut provocera en explosion och ett ingripande av våra kamrater som aktivt ägnar sig åt det farliga uppdraget att skydda våra civilisatoriska värden och våra landsmän på det nationella territoriet. 

Det finns ingen tid att vela, annars kommer inbördeskriget i morgon att göra slut på detta växande kaos, och de döda, för vars död ni skall ansvara, kommer att räknas i tusental. 

Undertecknande generaler: 

Général de Corps d’Armée (ER) Christian PIQUEMAL (Légion Étrangère), général de Corps d’Armée (2S) Gilles BARRIE (Infanterie), général de Division (2S) François GAUBERT ancien Gouverneur militaire de Lille, général de Division (2S) Emmanuel de RICHOUFFTZ (Infanterie), général de Division (2S) Michel JOSLIN DE NORAY (Troupes de Marine), général de Brigade (2S) André COUSTOU (Infanterie), général de Brigade (2S) Philippe DESROUSSEAUX de MEDRANO (Train), général de Brigade Aérienne (2S) Antoine MARTINEZ (Armée de l’air), général de Brigade Aérienne (2S) Daniel GROSMAIRE (Armée de l’air), général de Brigade (2S) Robert JEANNEROD (Cavalerie), général de Brigade (2S) Pierre Dominique AIGUEPERSE (Infanterie), général de Brigade (2S) Roland DUBOIS (Transmissions), général de Brigade (2S) Dominique DELAWARDE (Infanterie), général de Brigade (2S) Jean Claude GROLIER (Artillerie), général de Brigade (2S) Norbert de CACQUERAY (Direction Générale de l’Armement), général de Brigade (2S) Roger PRIGENT (ALAT),  général de Brigade (2S) Alfred LEBRETON (CAT), médecin Général (2S) Guy DURAND (Service de Santé des Armées), contre-amiral (2S) Gérard BALASTRE (Marine Nationale).