HITTAT PÅ NÄTET: Minnesfesterna 1886 – Fyrahundrafemtio år sedan Engelbrekts död

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 27 april 1886 firades i Sverige fyrahundrafemtioårsminnet av Engelbrekt.

Engelbrekt Engelbrektsson (1390-talet-1436) var en svensk frihetshjälte. Han var ledare för Engelbrektsupproret 1434 mot Erik av Pommern.

Engelbrekt anses ha dödats den 27 april 1436 på en holme i Hjälmaren. Efter sin död blev han både hedrad som martyr i kampen för svensk självständighet och dyrkad som martyr och helgon.

Engelbrektsdagen den 27 april var tidigare en dag för fosterländska fester och ceremonier runtom i Sverige.

Harald Wieselgren (1835-1906) var biblioteksman, biografisk skriftställare och publicist.

Inledningen till ”Engelbrekt Engelbrektsson. Fyrahundrafemtioårsminne 1886” av Harald Wieselgren:

Halffemte århundrade har förrunnit, sedan Engelbrekts-holmen i Hjelmaren fick namn och rykte. Mångt och mycket har sedan ändrats i svenske mäns åsigter, men samtidens dom om rikshöfvidsmannen Engelbrekt Engelbrektsson har icke jäfvats af efterverlden. Minnesfesterna den 27 april 1886 hedra kämpen för Sveriges frihet, biskop Thomas’ qväde om Engelbrekt säger det samma, som häfdaforskningen i våra dagar.

”Han förde kring landet klubba och svärd,
han fäktade fast förutan flärd,
och dertill var han nödd er”

Fortsätt läsa här

BILD: Harald Wieselgren. Porträtt av Anders Zorn (1892).