HITTAT PÅ NÄTET: Astronomen Olof Petrus Hjorter dör

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Astronomen Olof Petrus Hjorter (1696-1750) dör i Uppsala den 25 april 1750.

Olof Petrus Hjorter fick sin skolgång vid Frösö trivialskola och därefter vid Härnösands gymnasium. Han skrevs in vid Uppsala universitet 1713 där han studerade bland annat astronomi. 1723–1727 fick han som informator hos familjen Jean Jacques de Geer medfölja dessa till Holland. Här fick han möjlighet att studera under ledning av professor Musschenbroek vid det nya observatoriet i Utrecht.

År 1732 anställdes han som privatastronom hos Axel Oxenstierna på Tidö, och understödd av denne begav han sig till Uppsala, blev där utan ansökan docent, skötte under Anders Celsius utländska resa (1732–37) astronomie professuren och biträdde honom sedan i hans vetenskapliga arbeten samt utnämndes 1746 till astronomie observator vid Uppsala astronomiska observatorium. Celsius och Hjorter arbetade nära tillsammans vid Uppsalaobservatoriet.

Tillsammans med Celsius observerade han 1744 års komet, vilken han var den förste som iakttog i Europa. De upptäckte gemensamt norrskenets påverkan på kompassnålen, det vill säga att norrskenet är ett fenomen som påverkar jordens magnetfält.

Asteroiden 8868 Hjorter har fått sitt namn till hans minne.

Läs artikeln ”De astronomiska observatorierna i Sverige” i tidskriften Ord och Bild (1931).

Redaktionen