HITTAT PÅ NÄTET: Karl IX begravs i Strängnäs domkyrka

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 21 april 1612 begravs Karl IX i Strängnäs domkyrka, ett halvår efter sin död. Hans son och efterträdare Gustav II Adolf var vid trontillträdet den 30 oktober året före endast 16 år, men blev myndigförklarad den 26 december samma år.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Det var ett bekymmersamt arv, som Karl överlät åt sonen Gustav Adolf, ett rike invecklat i fiendskap med ej mindre än tre makter. Vid tanken härpå blev han ofta dyster till sinnes. Men blicken ljusnade, då den föll på den förhoppningsfulle prinsen. Han såg i honom den, som skulle fullborda vad han själv ej medhunnit. ”Ille faciet” (han skall göra det), sade han och klappade sonens ljuslockiga huvud.

En stormfylld tid var det, som Sveriges folk genomlevat under Karl IX:s regemente, en tid, då samhällsordningen bävat i sina grundvalar, en tid av blod och järn. Hård och kärv var ock mannen som ledde händelsernas gång, men hans folk följde honom, om ock ”bävande, skyggt, stundom knotande och motsträvigt», följde honom som sin räddare ur samhällskrisen, därför att han var, vad Sverige framför allt behövde i så stormiga tider: en karl. ”Det är”, säger vår störste historieskrivare, ”sådana män, fulla av framtid, som med eller utan sin vilja och avsikt taga folken med sig. Näst hans far har ingen man före honom på det svenska övat en så djup inflytelse. Men över hundrade år efter honom var en sådan inflytelse på Sveriges tron härskande. Nationen, i sig själv svår att röra utom till omedelbart självförsvar, har, ovillig och beundrande, motsträvig och älskande, liksom genom en våldsam hänförelse, följt sina Gustaver och Karlar till seger, till ära, till undergångens brant. Det är varken beröm eller tadel. Men det är så. Och då jag skriver svenska folkets historia, känner jag bättre än någon, att det är dess konungars.”

Fortsätt läsa här

Redaktionen