HITTAT PÅ NÄTET: Nicodemus Tessin den yngre dör den 10 april 1728

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Nicodemus Tessin den yngre (1654-1728) var arkitekt och greve. Han var en av barockens stora arkitekter i Sverige och ritade Stockholms slott. Nicodemus Tessin dog innan slottsbygget blev klart.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Frågan om slottets återuppbyggande diskuterades i rådet dagen efter branden, och halvannan månad därefter var Nicodemus Tessin färdig med ritningarna till ett nytt slott. De blevo då uppvisade och godkända i rådet. Därefter påbörjades det stora verket. Tessin lär ha tänkt sig att kunna få det hela färdigt på sex år. Men så kom det stora nordiska kriget emellan, och arbetet gick allt långsammare. Slutligen avstannade det alldeles, men återupptogs i slutet av 1720-talet, sedan riksens ständer beviljat medel därtill. Men först i december 1754 kunde hovet överflytta från Kungshuset till det nya slottet.

Fortsätt läsa här

Redaktionen