HITTAT PÅ NÄTET: Kristofer av Bayern blir kung av Danmark

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA 9 april 1440 – Sedan unionskungen Erik av Pommern har blivit avsatt som kung av Danmark under sommaren året före väljs hans systerson Kristofer av Bayern den 9 april 1440 till ny kung. Han väljs i september samma år även till kung av Sverige, men kan tillträda den norska tronen först sommaren 1442, eftersom Erik av Pommern fortfarande erkänns som kung där.

Kristofer av Bayern (1418-1448) var kung av Danmark (Kristofer III) från 1440, kung av Sverige från 1441 och kung av Norge från 1442. Han var son till hertig Johan av Pfalz och Erik av Pommerns syster Katarina av Pommern.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Allmogen hade emellertid svårt att förlika sig med den nye unionskonungen. När Kristofer arm i arm med Karl Knutsson höll sitt högtidliga intåg i huvudstaden, hörde man ett mummel från folkmassan, att det hade varit vida bättre, om man till konung fått den ståtlige herr Karl än den lille tjocke tysken. ”Ve dem, som så ställt till!” knotades det.

Fortsätt läsa här

Redaktionen