Gästskribent JOHAN AHLIENUS: ”Vit vänster” – ”Baizuo”

Baizuo är ett nyskapat kinesiskt ord som fått stor spridning på kinesiska diskussionsfora på senare år. Den ordagranna betydelsen är ”Vit vänster” men innebörden är, enligt Urban Dictionary, en naiv välutbildad person som propagerar för fred och jämlikhet bara för att ge sig själv en känsla av moralisk överlägsenhet.

Andra källor beskriver baizuo som någon främst engagerad i frågor som invandring, etniska och sexuella minoriteter, klimatfrågor och välfärdsstaten, men också som en okunnig och arrogant västerlänning som tycker synd om resten av världen och ser sig själv som dess räddare.

Efter att Tucker Carlson i Fox News rapporterade om det kinesisk-amerikanska toppmötet i Anchorage, och använde uttrycket baizuo har detta snabbt väckt intresse och uppmärksammats av media. Det är ett intressant begrepp som verkar spegla åtminstone en del av den kinesiska opinionens syn på vänsterliberal politisk korrekthet.

Baizuo är alltså en i Kina spridd och populär benämning på ”godhetssignalerande, hycklande, okunniga och arroganta västerländska liberaler”.

Begreppet tycks ha introducerats 2010 i ett nätinlägg, åter dykt upp i nätdiskussioner 2013 – 2015, men fått större betydelse först 2016 på ett nätforum MIT-BBS som användes av många kinesamerikaner i samband med det amerikanska presidentvalet. Baizuo användes då som kritik av Demokraternas politik med dess inriktning på att gynna färgade, vilket sågs som en diskriminering av asiater.

Två andra besläktade begrepp är ”zuojiao” som blev känt i samband med protesterna i Hong Kong 2014, och då beskrev ”urbana eliter påverkade av postmodernism grundad på samtida liberalism och kulturmarxistisk indoktrinering inom högre utbildning”.

Det andra är ”shengmu” som står för ”överemotionell”, ”hycklande” och ”för empatisk”.

Och uppfattningen att den ”liberala” intagningspolitiken vid till exempel Harvard missgynnar asiatiska studenter, har bekräftats, enligt Tucker Carlson. En granskning av Harvards antagning visade att antalet asiatiska studenter skulle fördubblas, till 43 procent, om antagningen skedde enbart på meriter.

Carlson fortsätter: ”Harvard vill inte ha så många asiater, därför antas inte asiater därför att de är asiater. Det är definitionen på diskriminering. Det är vad rasism är. Men det är likadant överallt. Det pågår i alla elitskolor nu , liksom på nästa alla stora företag. Den nuvarande administrationen stödjer den helhjärtat”.

Texten bygger på flera källor men främst två artiklar, i ”Free West Media” och ”Opindia”, som bägge rekommenderas.

Johan Ahlienus arbetar inom det vårdindustriella komplexet sedan många decennier. Är gammal nog att minnas, ung nog att bli förbannad. Han heter egentligen någonting annat.

Gästskribent