HITTAT PÅ NÄTET: Jungfru Marie bebådelsedag

Jungfru Marie bebådelsedag, Annuntiatio Mariæ, tidigare även Herrens bebådelse, Vårfrudagen, Frue dag, är en årlig kristen högtid som firas nio månader före jul i syfte att högtidlighålla att jungfru Maria genom ärkeängeln Gabriel fick veta att hon skulle bli havande med Jesus.

Vårfrudagen har fått sitt namn efter Jungfru Marias titel Vår Fru. I Sverige har vårfrudagen i folkmun omformats till våffeldagen, vilket gett upphov till seden att äta våfflor denna dag.

Utdrag ur Meddelanden från Nordiska Museet (1889) av Artur Hazelius:

Vid den 25 mars, vårfrudagen, som här liksom i allmänhet å våra runstafvar utmärkes med en krona, jungfru Marie sinnebild, fäste bonden synnerlig vikt och räknade honom bland sina märkelsedagar. Vårfrudagsafton ”bär tranan ljus i säng” heter det än i dag. Då rar det slut med alt arbete vid eldbrasan, och då gick man i sång vid dagsljus. Fryser det vårfrunatt, så fryser det i 40 nättet därpå. Låter ”kledran”, taltrasten, höra sig före vårfrndagen, så blir hon af vintern instängd lika länge efter den samma o. s. v. Sin största betydelse har doek denna dag, emedan det egentliga vårarbetet med såning och dylikt nn tager sin början.

Fortsätt läsa här

Redaktionen