HITTAT PÅ NÄTET: Ulrika Eleonora kröns till drottning av Sverige

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 17 mars 1719 kröns Ulrika Eleonora till regerande drottning av Sverige. Hon är den sista svenska regenten som kröns i Uppsala domkyrka. Med undantag för Gustav IV Adolfs kröning 1800 (som hålls i Norrköping) genomförs alla efterföljande kröningar i Stockholm (fram till Oscar II:s 1873, som blir den sista).

Ulrika Eleonora den yngre (1688-1741), var regerande drottning av Sverige 1718–1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora (den äldre), syster till Karl XII samt kusin till August den starke av Sachsen, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I av Sverige, men förblev barnlös.

Ulrika Eleonoras fullständiga titel:

Ulrika Eleonora, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Wendes Drottning: Storfurstinna till Finland; hertiginna uti Skåne, Estland, Livland, Karelen, Bremen, Verden, Stettin-Pommern, Kassuben och Wenden: Furstinna till Rügen: Fru över Ingermanland och Wismar, Så ock Pfalzgrevinna vid Rhen i Bayern, till Jülich, Kleve och Bergen hertiginna. Landtgrevinna och arvprinsessa till Hessen: Furstinna till Hischfeld; Grevinna till KatzenEllenbogen, Dietz, Ziegenhem, Nidda och Schaumburg etc. etc.

Utdrag ur Lärobok i fosterlandets historia för folkskolans barn (1884):

Karl XII:s syster, Ulrika Eleonora, erkändes nu såsom regerande drottning, sedan arméen blifvit af hennes gemål, arfprins Fredrik, förmådd att hylla henne. Såsom vilkor uppstäldes dock, att hon skulle afsäga sig enväldet. En ny regeringsform utarbetades vid riksdagen 1719, och fredsunderhandlingar öpnades med de makter, som vid Karls död stått i öppet krig med Sverige. Då Ryssarne å sin sida ej funno de erbjudna vilkoren antagliga, anstälde de ett mordbrännaretåg, hvarunder svenska kusten härjades och brändes från Gefle till Norrköping. På vestkusten härjade danskarne. Med Preussen och Hannover slöts fred (1720) mot afträdande af större delen af Sveriges tyska besittningar.

År 1720 afsade sig Ulrika Eleonora kronan till förmån för sin gemål.

Boken Lärobok i fosterlandets historia för folkskolans barn finns att läsa här

Redaktionen