HITTAT PÅ NÄTET: Gustav III blir skjuten

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 16 mars 1792 blir Gustav III skjuten av kaptenen Jacob Johan Anckarström på en operamaskerad på Kungliga Operan i Stockholm. Kungen avlider dock inte omedelbart, såsom konspiratörerna bakom dådet har hoppats på och mördaren blir snabbt infångad. Trots att man finner en hel grupp konspiratörer bakom det hela är det bara Anckarström (som höll i mordvapnet) som döms till döden och avrättas. Övriga konspiratörer döms till fästning och landsförvisning eller andra, mildare straff, sedan kungen knappt två veckor senare har avlidit av sina skador och tillstötande sjukdomar.

Kungen avled i sviterna av blodförgiftning och lunginflammation den 29 mars 1792 i paradsängkammaren på Stockholms slott. Hans sista ord blev ”Jag är så sömnig, och jag vill försöka vila mig litet grann”.

Utdrag ur Svenska folkets underbara öden:

Den ödesdigra aftonen var inne. Gjörwells fru, som var med på balen, tyckte, att stämningen före skottet var så egendomlig. Det rådde en sådan ”dyster och hotfull tystnad ibland maskerna”, och den gladlynta frun kunde inte få någon riktig fart på sällskapet. Hon ”förstod sig icke på folk den aftonen”.

Fram på natten for Gustav till operahuset för att deltaga i festen. Här hade han en privat våning, i vilken han först superade tillsammans med sin gunstling hovstallmästaren von Essen. Under supén fick konungen ett anonymt brev, som i bevekande ordalag varnade honom för att besöka aftonens maskerad. Man vet nu, att brevet var skrivet av överstelöjtnant Karl Pontus Lilliehorn vid gardet, en man som stod högt i konungens ynnest och haft pension ur hans handkassa men blivit vunnen av de sammansvurna. Han hade nu gripits av samvetskval och fruktan och ville därför förekomma dådet.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen