Gästskribent ROBIN ERIKSSON: 31 procent av nyfödda i Sverige har utlandsfödda mammor

I Sverige har cirka 28 procent av personerna invandrarbakgrund. Då räknas invandrare och svenskfödda med två invandrarföräldrar. Svenskfödda med en svenskfödd och en utlandsfödd förälder räknas som hälften svensk och hälften person med invandrarbakgrund. Det är betydligt högre siffror än 28 procent personer med invandrarbakgrund på dagisen och betydligt lägre siffror på pensionärshemmen. År 2019 föddes 31 procent av bebisarna i Sverige av utlandsfödda kvinnor medan 13 procent av dem som dog var utlandsfödda.

Bland unga män 15 – 44 år har runt 50 procent invandrarbakgrund i Sveriges tre största städer. I Malmö är unga män med invandrarbakgrund i klar majoritet medan de snart är i majoritet i Stockholm och Göteborg.

År 2016 rapporterade BBC att det i Sverige finns 123 pojkar per 100 flickor i åldersgruppen 16 – 17-åringar eftersom politikerna har tagit emot mycket fler pojk- än flickinvandrare. Om det finns 123 män och 100 kvinnor i en viss åldersgrupp kommer cirka 20 procent av männen att få leva sina liv ensamma.

Gunnar Sandelin brukar visa bilder över den demografiska förändringen i Sveriges 25 största kommuner. Han fokuserar på gruppen män 15 – 44 år. Mellan år 2002 och 2018 ökade männen med invandrarbakgrund i dessa kommuner sin procentandel av befolkningen med cirka 0,86 procentenheter per år medan etniska svenskar minskade sin procentandel med 0,86 procentenheter per år. Det är ett snitt över alla 25 kommuner.

Spektakulära förändringar skedde i till exempel Helsingborg, Södertälje, Växjö, Kristianstad och Haninge. Där ökade unga män med invandrarbakgrund sin procentandel av befolkningen med cirka 1 – 1,45 procentenheter per år. Unga män med invandrarbakgrund ökade sin procentandel av befolkningen minst i till exempel Umeå och Sundsvall i Norrland och Karlstad i Värmland, samt i den välbärgade kommunen Nacka. Där ökade unga män med invandrarbakgrund sin procentandel av befolkningen med cirka 0,6 procentenheter per år.

År 2018 var Sundsvall den stora kommun som hade flest etniska svenskar. Där var unga män med invandrarbakgrund 23 procent. Botkyrka är Sveriges invandrarkommun nummer ett. I Botkyrka har 73 procent av unga män invandrarbakgrund.

Om det tuggar på som vanligt (och etniska svenskar fortsätter minska sin procentandel av befolkningen med 0,86 procentenheter per år) och din kommun har runt 50 procent (av unga män) med invandrarbakgrund idag kommer den siffran att ligga på 67 procent om 20 år och 85 procent om 40 år.

Sverige hade sju miljoner invånare år 1950, jämfört med tio miljoner år 2020. FN beräknar att Sverige kommer ligga på 13 miljoner år 2100. Förmodligen beräknar de inte att etniska svenskar ska bli mormoner och få hög fertilitet utan att muslimer och afrikaner kommer få många barn och fortsätta invandra till Sverige. Många av de stora invandrargrupperna i Sverige kommer från länder med skyhög fertilitet.

I Sverige finns många invandrare från Palestina (3,8 barn per kvinna), Algeriet (3,0), Afghanistan (4,8), Pakistan (3,6), Irak (3,8), Syrien (2,9), Iran (2,1), Turkiet (2,1), Libanon (2,1), Indien (2,2), Somalia (6,1), Eritrea (4,1), Etiopien (4,4) och Filippinerna (2,6). Av dessa 14 invandrarländer med hög fertilitet har alla utom Filippinerna och Indien en afrikansk eller muslimsk befolkning.

Sverige ligger på 1,7 barn per kvinna, 1,6 för svenskfödda och 2,0 för utlandsfödda. Med en sådan fertilitet (1,6 barn per svenskfödd kvinna) minskar generationernas storlek med 75 procent på fem generationer. Varje generation är 24 procent mindre än den föregående.

En majoritet av invandrarna är 20 – 30 år. Av kvinnor i Sverige som är födda i lågutvecklade länder ligger fertiliteten på tre barn per kvinna. Siffrorna är 2,1 barn per kvinna för medelutvecklade länder och 1,6 för högutvecklade länder.

I Sverige verkar myndigheter och universitet inte föra demografisk statistik över vita, latinamerikaner, ursprungsbefolkning och svarta som de gör i USA.

Kyösti Tarvainen säger att muslimska kvinnor i Sverige får 2,8 barn. Hans beräkningar är att etniska svenskor får 1,7 barn och att etniska svenskar hamnar i minoritet år 2058. År 2100 säger han att Sverige kommer ha 40 procent muslimer och 40 procent etniska svenskar. Han säger att 55 procent av invandrarna till Sverige är muslimer. 3,7 miljoner muslimska invandrare kom till Europa mellan mitten av 2010 och mitten av 2016 jämfört med 3,3 miljoner icke-muslimer. Icke-muslimer i Sverige får 1,8 barn per kvinna jämfört med 2,8 barn per kvinna för muslimer. Douglas Murray säger att de flesta svenskar som lever idag kommer att leva länge nog för att få se ett Sverige där de har blivit etniska minoriteter i sitt eget land.

Douglas Murray kallar det som sker i Europa för ”Europas märkliga död”. Statistiken pekar på att USA blir alltmer latinamerikanskt och asiatiskt och att Västeuropa blir alltmer muslimskt och afrikanskt.

Socialliberaler brukar säga att det spelar väl ingen roll om hela världen blir muslimsk för alla människor är ju lika bra. Mark Steyns svar på det uttalandet är: Vilken stad som är muslimsk just nu skulle du vilja bo i? Det är välkänt att västvärldens mediala, politiska och ekonomiska elit förespråkar stor invandring men att dessa människor inte vill bo i Rinkeby eller skicka sina barn till en skola i Rinkeby med nästan bara invandrare. Karl-Johan Persson som är barnbarn till Erling Persson som grundade H&M är orolig över Sverigedemokraternas framgångar. Om man föds i en av världens rikaste familjer kan man kosta på sig det socialliberala tänkandet.

Robin Eriksson är en funktionshindrad och kristen man. Den som vill kan swisha en gåva till 0760836744.

Gästskribent