HITTAT PÅ NÄTET: Rätt att frånta Shemima Begum medborgarskapet

Högsta domstolen i Storbritannien har slagit fast att IS-terroristen Shamima Begum inte återfår sitt brittiska medborgarskap och alltså inte får återvända till sitt forna hemland.

Sedan hennes fall blev känt har många aktivister lagt energi och kraft på att framställa henne som ett offer för trafficking, men nu gör Högsta domstolen alltså klart att den brittiska regeringen agerade korrekt.

”Identitetsaktivisterna får försöka hitta ett nytt offer de kan sluta upp bakom,”, skriver Brendan O’Neill och tillägger att man förhoppningsvis kan hitta någon som inte är medskyldig till slaveri och folkmord denna gång.

Läs hela krönikan här

Redaktionen