PATRIK ENGELLAU: Företag ska inte vara miljöaktivister

Rubriken föranleds av att Svenska Handelsbanken AB, som jag trodde var ett pålitligt företag som koncentrerade sig på att maximera vinsten, nu försöker uppfostra kapitalförvaltare att värna om den biologiska mångfalden. Nyligen publicerade banken den trettiosidiga rapporten Sustainability Strategy Biodiversity 101: Two things that portfolio managers should do today.

De kapitalförvaltare Handelsbanken vänder sig till måste vara mer slängda i biologiska frågor än jag om de förstår vad Handelsbanken tycker att de ska göra men här är de två uppgifterna de får (eftersom jag inte begriper kan jag inte översätta):

A materiality analysis in relation to biodiversity. Identify whether biodiversity is an important topic for any portfolio holdings, e.g. by reviewing holdings in relation to the at-risk sectors.

A structured mapping of holdings’ value chains, and their impacts and dependence on biodiversity. For holdings where biodiversity is identified as material, seek input from the companies about their exposure to and management of these risks throughout their value chains, both in terms of impacts and dependence on biodiversity.

Vad det hela innebär är inte glasklart. Det står att bolag som SCA och Stora Enso är beroende av naturen vilket inte borde behöva påpekas. Det står att Sweco skulle kunna sälja konsulttjänster om världen satte mer fokus på biologisk mångfald. Det går nog att tänka sig men varför Handelsbanken ska starta en hållbarhetsstrategi för den sakens skull är inte lätt att begripa. Kommer inte skogsbolaget SCA att upptäcka om råvaran tar slut om inte banken har en biologisk mångfaldsstrategi? För övrigt är nog bolaget mer bekymrat över elpriserna än över mångfalden.

Josefin Johansson (bilden) är Handelsbankens hållbarhetsanalytiker och hävdar att ”Covid-19-pandemin har satt biologisk mångfald och dess ekonomiska konsekvenser i fokus, där såväl investerare som lagstiftare i allt högre grad har dessa frågor på sina agendor”. Det går inte heller att förstå, i varje fall inte för mig. Menas det att Covid-19-viruset har ökat den biologiska mångfalden med en art, nämligen sig själv, och att detta fått stora konsekvenser?

Troligen ägnar sig Handelsbanken här bara åt politiskt korrekt pladder. Handelsbanken är tyvärr inte det enda företaget som gör det. Det borde de inte göra ty företags uppgift i samhället är att tjäna pengar som förhoppningsvis används för investeringar. Företag ska inte slösa bort pengar på tvivelaktiga modetrender. Kommer Handelsbankens egna portföljförvaltare att analysera hur den biologiska mångfalden eller dess förändringar påverkar de bolag vars aktier de avser att köpa? Kommer de att göra politiska bedömningar om var de ska satsa sina kunders besparingar? Jag hoppas Handelsbankens kunder reagerar som jag hade gjort om jag tillhört den kretsen. Jag skulle genast överväga att lämna kretsen eftersom ett företag som tar sådana initiativ måste ha dåligt omdöme och jag skulle bli extra nervös att låta mina pengar förvaltas av någon med bevisat svagt omdöme.

Jag menar förstås inte att bolagen inte ska förändra sina produkter och anpassa dem efter kundernas efterfrågan, ej heller att företagen inte bör anstränga sig för att uppfattas som sympatiska samhällsmedlemmar. Men om företag börjar syssla med annat än sådant som gynnar den långsiktiga vinsten är det ute på farliga vägar.

Det som oroar är den politiskt korrekta trend som börjar påverka företagen att bryta mot sin kapitalistiska grundprincip som tjänat västvärlden så väl i flera hundra år, nämligen att tänka på pengarna. Den som tänker på pengarna är till exempel noggrann vem han anställer. Han anställer inte sin bror eller sin kusin om det finns någon mer lämpad kandidat. Vinstmaximerare är inte nepotister. De låter inte känslorna ta överhanden över resultaträkningen. Framför allt gör de motstånd mot tvång utifrån att låta politikens favoritidéer styra över företagets angelägenheter.

I Kalifornien har nyligen stiftats en lag om att alla publika bolag med nio eller fler styrelseledamöter måste ha en minst tre minoritetspersoner i styrelsen. Med fyra ledamöter måste minst två tillhöra minoriteter. Det är lätt att föreställa sig hur mycket krångel och onödiga konflikter som den sortens regler kan medföra. Vem är minoritet? (”An individual who self‑identifies as Black, African American, Hispanic, Latino, Asian, Pacific Islander, Native American, Native Hawaiian, or Alaska Native, or who self‑identifies as gay, lesbian, bisexual, or transgender.”) Varför ska just av staten utpekade minoriteter har rättigheter som andra minoriteter – det finns hur många som helst, rullstolsbundna och pingstvänner exempelvis – inte får? Det kan bli hur många rättegångar som helst av det där. Kalifornien anses ha ett sämre företagarklimat än nästan alla andra delstater i USA. Företagen lämnar i tusental. Och nu detta.

Under en femtonårsperiod startade jag och drev en aktiebörs. Under perioden kom floder av nya regler från EU. Till slut handlade styrelsemötena nästan bara om att bocka av olika föreskrifter. Det var outhärdligt för en företagarsjäl. Om du frågar mig varför västerlandet försvagas så har jag en skärva av svaret. Vi välkomnar tänkesätt som upplysningstiden ansträngde sig för att utradera vilket gav ett vidunderligt resultat.

Patrik Engellau