HITTAT PÅ NÄTET: Albrekt av Mecklenburg väljs till kung av Sverige

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Albrekt av Mecklenburg (1388/1340-1412) var 1364–1389 kung av Sverige och 1379–1412 hertig av Mecklenburg. Han var son till hertig Albrekt den store av Mecklenburg och den svenska prinsessan Eufemia Eriksdotter.

Albrekt valdes till kung av Sverige 15 februari 1364 vid Mora stenar.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Med Albrekt, ”ormungen”, som Birgitta hade kallat honom, inkommo i Sverige en mängd tyskar, giriga efter byte. Tyskarnes antal i vårt land var redan förut ganska betydande, allt sedan Birger jarls och Magnus Ladulås’ dagar. Enligt Magnus Erikssons stadslag skulle halva antalet av städernas borgmästare och råd bestå av tyskar. Nu kommo de även in i rikets råd och blevo befälhavare på slotten.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Kung Albrekt på den samtida gravvården i Doberan i Mecklenburg.

Redaktionen