HITTAT PÅ NÄTET: Viktor Rydbergs dikt ”Träsnittet i psalmboken” trycks i Handelstidningen

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Viktor Rydbergs dikt ”Träsnittet i psalmboken” trycks i Handelstidningen 2 februari 1878 och omtrycktes i Nornan 1879.

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (förkortat GHT), även Handelstidningen, var en dagstidning som gavs ut i Göteborg åren 1832–1985, åren 1973–84 som veckotidning.

Viktor Rydberg anställdes som redaktör på GHT i maj 1855 och blev kvar på tidningen i tjugo år.

Viktor Rydberg (1828-1895) var författare, skald, journalist, språkvårdare, religionsfilosof, översättare, kulturhistoriker och tecknare. Han anses som en av de största namnen i svensk litteraturhistoria.

Dikten ”Träsnittet i psalmboken” berättar om den första gudstjänst Viktor Rydberg bevistade, sedan han, som skolgosse i Jönköping, fått sin första psalmbok. Han försänker sig i betraktandet av ett träsnitt i boken som föreställer kung David spelande harpa.

TRÄSNITTET I PSALMBOKEN

Jag hade min första psalmbok fått,
en prydlig med silverspänne,
och sprang en söndag – jag minns den gott –
så glad till kyrkan med henne.
Jag minns den dagen
hur gatan sken
av vårdagg tvagen
så blank och ren;
hur frisk och grön
vid hemmets vägg
stod blommande skön
syren och hägg.
O, vad fägring, doft och ljus!
Himlen log,
folket drog
högtidsklätt till Herrens hus.

Fortsätt läsa dikten här

Redaktionen