HITTAT PÅ NÄTET: Danskarna stormar Gullbergs fästning – ”Besättningen bestod av hjältemodiga män”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kalmarkriget kallas det svensk-danska krig som pågick mellan 1611 och 1613 och främst utkämpades vid Kalmar med omnejd. I överensstämmelse med det så kallade ”nederländska kriggöringssättet” från 1500-talet rörde sig striden till stor del om intagande och försvar av fasta platser.

Den 27 januari 1612 gör danskarna ett försök att storma Gullbergs fästning vid Göteborg. Stormningen misslyckas dock, då svenskarna står emot fem stormningsförsök på sex timmar.

Gullbergs fästning var en fästning belägen på den branta klippan Gullberg i sankmarkerna vid Göta älvs södra strand strax väster om Säveåns och Gullbergsåns mynning i älven, och strax öster om nuvarande Göteborgs stadskärna. På samma klippa byggdes under 1680-talet Skansen Lejonet.

Utdrag ur boken Det gamla Göteborg (1919-1922):

I januari sistnämnda år, då kölden spänt broar över åar, kärr och sjöar, satte sig de fientliga härarna i rörelse och drogo härjande genom det svenska landet. Den 27 i samma månad, klockan två på natten, hann den danska hären fram till Gullberg och begynte strax storma.

Fästningen var omgiven av vallar och gravar med ett utanverk av palissader, som stod i omedelbar förbindelse med vallen. Trupperna utgjordes av en fänika med två ”lutenanter”, en fänrik, en kvartermästare, en vaktmästare, fem trumslagare, en förare och en profoss samt 208 gemene. Härtill kommo 40 gemene av en annan fänika och 22 av en tredje, allt med motsvarande befäl. Förutom krut och annan ammunition hade 170 gånger hästskor blivit sönderhuggna till stormhagel. Befälet å fästningen fördes av den tappre Mårten Krako.

Danskarne hade väntat att finna gravarne istäckta och trodde nog att på Gullberg finna förrädare och klenmodiga, men de bedrogo sig. Töväder och regn hade fyllt gravarne med flera fots vatten över isen och besättningen bestod av hjältemodiga män.

Fortsätt läsa här

BILD: Detalj ur en 1800-talsgobeläng som illustrerar Kalmarkriget, tillverkad som kopia på en 1600-talsgobeläng förstörd i samband med Frederiksborgs slottsbrand 1859.

Redaktionen