HITTAT PÅ NÄTET: Sven Hedin återvänder från sin tredje Asienresa

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 17 januari 1909 återvänder upptäcktsresanden Sven Hedin från sin tredje Asienresa och tas emot med stor pompa och ståt. Resan skildrade Hedin i de populärt hållna böckerna Transhimalaya och Över land till Indien.

Utdrag ur artikeln ”Sven Hedin och hans senaste resa” av Otto Nordenskjöld (Ord och Bild, 1909):

Den 17 januari 1909 återkom Sven Hedin till Stockholm från sin femte asiatiska resa, och den dagen skall länge ihågkommas i vårt lands historia. Det var en triumfator som intågade från ett fälttåg, afsedt att sprida forskningens och vetenskapens ljus öfver några af jordens sista dunkla nejder. Nu var segern vunnen, och det var segraren som återvände för att lägga det vunna bytet vid sitt fosterlands och mänsklighetens fötter. Sveriges folk låter ju icke lätt entusiasmera sig af en personlighet, och kanske kunde jublet och hänförelsen för dagen bland söderns lättrörliga folk varit ännu större än här. Men likväl var säkert den hyllning, som i Stockholm gafs, värdefullare än hvad där kunde bjudits, och säkert har Sven Hedin själf varit den förste att känna detta. För en gångs skull har hela vårt folk, hög och låg, ung -och gammal, under några flyktiga dagar samlat sig till en gemensam hyllning af en forskningens storbragd, glömmande alla de småsinnets anmärkningar, som äro så lätta att framställa och så gärna tros, därför att vi alla veta att all mänsklig verksamhet är ofullkomlig.

Fortsätt läsa artikeln här

Redaktionen