HITTAT PÅ NÄTET: Sven Hedin utger pamfletten ”Ett varningsord”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Upptäcktsresanden och högermannen Sven Hedin utger den 15 januari 1912 pamfletten Ett varningsord, vilken sprids i en miljon exemplar. Pamfletten är ett inlägg i den svenska försvarsdebatten, där Hedin propagerar för ett starkt försvar under de rådande tiderna, då flera europeiska stormakter kapprustar. Som svar på pamfletten utger de tre socialisterna Zeth Höglund, Fredrik Ström och Hannes Sköld året därpå Det befästa fattighuset, där de istället propagerar för sociala reformer.

I januari 1912 hade en insamling inletts på privat initiativ för byggandet av en pansarbåt, den så kallade F-båten, Nationalinsamlingen för pansarbåt. På kort tid samlades 17 miljoner kronor in. Samtidigt utkom alltså Hedins skrift Ett varningsord, där han menade att Sverige hotades av Ryssland och att om inget gjordes skulle kosacker dansa segerdanser på Stockholms gator.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Sven Hedin är den främste bland våra nu levande upptäcktsfarare. Under kamp med de centralasiatiska öknarnas brännande hetta och kvävande sandstormar, med Tibets isande köld, med brist och umbäranden har han lyckats utforska och kartlägga väldiga, förut okända områden och gjort många upptäckter av stort etnografiskt och kulturhistoriskt intresse.

Läs hela kapitlet om Sven Hedin här

Redaktionen