HITTAT PÅ NÄTET: Freden i Kiel

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Kiel slöts den 14 januari 1814 i Kiel mellan å ena sidan Sverige och Storbritannien och å andra sidan Danmark, och var inledningen till, och enligt svenskt synpunkt grundlagsskyddet för, den Svensk-norska unionen som existerade mellan 1814 och 1905. Fredstraktatet var ett resultat av att Danmark som Napoleons bundsförvant stod på den förlorande sidan i Napoleonkrigen, medan Sverige stod på den segrande allierade sidan.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Med lätthet tvangs Fredrik VI till freden i Kiel 1814, varigenom Danmarks konung avstod Norge till Sverige men fick svenska Pommern som ersättning.

Med ringa medel och under den strängaste hushållning med Sveriges krafter hade Karl Johan lyckats ersätta Finlands förlust och öka Sveriges styrka. Ur denna synpunkt har hans politik betecknats som ett mästerverk.

Läs hela kapitlet ”Karl Johan medverkar till att störta Napoleon” här

Redaktionen