HITTAT PÅ NÄTET: Trettondag jul

Trettondagen, ”lilla julafton”, den 6 januari kallas också Heliga Tre konungars dag eller Tre konungars fest, på franska Le jour des Rois, och på tyska Dreikönigstag. Idag har tretton dagar förflutit sedan jul.

De ”heliga tre kungarna” var de vise männen från Österlandet, om vilka Matteusevangeliet berättar: ”där fann de barnet …och de föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld, rökelse och myrra” (Matt 2:11).

I det svenska bondesamhället vandrade stjärngossar runt i byarna och uppförde ett skådespel som byggde på Bibelns berättelse om stjärnan över Betlehem. Detta är upprinnelsen till vår tids stjärngossar.

Den andra versen ur Elsa Beskows dikt ”Januari”:

Tretton-dag.
Tidigt kliva vi ur säng,
och i skjortor långa
vandra vi, som vise män
gingo förr till Betlehem,
sjungande vi gånga:
”Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen
de blänka.”

Läs hela dikten här

BILD: Stjärngossar. Teckning av Elsa Beskow i Årets saga (1927).

Redaktionen