HITTAT PÅ NÄTET: Johannes Steuchius föds den 3 januari 1676

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Johannes Steuchius (1676-1742) var professor i Uppsala och Svenska kyrkans ärkebiskop. Han var son till Mattias Steuchius, som var hans företrädare som ärkebiskop, och biskopsdottern Anna Tersera; fadern härstammande från Bureätten.

Under Johannes Steuchius styre vaktade kyrkan strängt den lutherska ortodoxin mot pietismen. Det så kallade ”konventikelplakatet” hade införts år 1726 då fadern var ärkebiskop. Det förbjöd konventiklar (bönemöten i andra lokaler än i kyrkan, till exempel i hemmet, med undantag för familjeandakter).

Läs inledningen till kapitlet om pietismen i Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

När de fångna karolinerna återvände från Ryssland, voro de genomträngda av den religiösa stämning, som lidandets hårda skola väckt till liv, och som givit dem kraft att härda ut med sin tunga lott. Det var ett innerligare fromhetsliv än det, som rörde sig inom den förstelnade och trångbröstade ortodoxa kyrkan, för vilken lärans renhet var det viktigaste av allt. Att vara en kristen var för de ortodoxa en plikt, men för pietisterna blev det en lycka. För alla de millioner människor, för vilka känslan betyder mer än det torra förståndet, blev det ett ljuvligt evangelium att få trygga sig till Kristi försoningsdöd på korset och lyssna till det enkla och för alla små fattbara budskapet ”Kom, som du är!”

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen