HITTAT PÅ NÄTET: Preussarna besätter svenska Pommern

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Pommerska kriget var ett krig som utkämpades av Sverige och Preussen 1757–1762. Det var en del av det större sjuårskriget 1756–1763, som fördes mellan stormakterna Preussen och Storbritannien-Hannover å ena sidan och Österrike, Frankrike och Ryssland å andra sidan.

Under kriget var greve Axel von Fersen (1719-1794) chef för gardet. Han innehade även högsta ledningen för det svenska deltagandet.

Utdrag ur boken Anteckningar rörande svenska regementernas historia av Julius Mankell (1866):

En del af gardet deltog i åtskilliga krigshändelser under det Pommerska kriget 1757—62. I September månad förstnämnde år öfverfördes till Pommern 2 bataljoner af reg:tet, tillsammans 1,000 man under Öfverste-Löjtnant Wallenstjerna. Med svenska härens hufvudstyrka (16 bataljoner och 12 sqvadroner) gick reg:tet i medlet af September öfver gränsen vid Anklam, der sedermera ett läger uppslogs. Efter öfverbefälhafvarens, Fältmarskalken Ungern von Sternbergs ankomst, aftågade armén d. 26 October på vägen till Stettin, men stannade redan d. 28 vid Ferdinandshof. Härifrån anträddes redan d. 14 November återtåget inom egna gränser bakom Peene, der hären inqvarterades. Men då Preussarne i slutet af December nalkades med öfverlägsen styrka och en stark köld gjorde alla pass ohållbara, måste hären (d. 28—31 December) dragas tillbaka från gränsen, dels till Stralsund, dels till Riigen. Fienden följde efter och besatte svenska Pommern.

Fortsätt läsa här

BILD: Svenska soldater, 1750-tal.

Redaktionen