HITTAT PÅ NÄTET: August Palm blir bombarderad med snöbollar

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA August Palm (1849-1922), kallad ”Mäster Palm”, var en socialistisk agitator som lade grunden till den svenska socialdemokratin då han den 6 november 1881 höll sitt tal i Malmö: ”Hvad vilja socialisterna?” (i hans manuskript står ”Hvad vil Sosial-Demokraterna?).

Den 27 december samma år höll han tal i Stockholm. Där ska han ha blivit bombarderad med snöbollar.

Utdrag ur Skånska Aftonbladet (28/12 1881):

Stockholm den 27 december. Det möte vid Lill-Jans som af kopparslagaren Åhlund blifvit utlyst till i går kl. 2 eftermiddagen och vid hvilket skräddaren Palm skulle i ett föredrag besvara frågan: ”Hvad vilja socialisterna”, gynnades icke af vädret, som var ruskigt hela dagen. Omkring 600 personer hade infunnit sig. Palms föredrag var förskräckligt långt och afbröts ofta af såväl oppositions- som bifallstecken. Innehållet var ungefär detsamma som uti hans socialisttal i Malmö. En opponent menade att det ej vore värdt att skräddaren ”sticker nålen i svenska folket”. Två gånger blef Palm nedskuffad från talarstolen. Äfven roade sig några personer med att bombardera honom med snöbollar. Då mörker snart inträdde hördes ropen: ”tänd gasen!” Då resolutionen skulle fattas, var endast ett fåtal åhörare kvar på platsen. Dessa fattade en del beslut att en allmän agitation skall sättas i gång för bildande af en allmän svensk arbetareförening till främjande af arbetarnes politiska och sociala intressen.

Mötet var slut vid fyratiden. Några egentliga oordningar hade ej förekommit; om folkmötet kan öfver hufvud sägas att det såsom sådant gjorde fiasko, men som folknöje var rätt lustbart.

August Palm citerar referatet i sin självbiografiska bok Ur en agitators lif (1904), och kallar det ”ohyggligt vanställt”.

Läs Skånska Aftonbladets referat och August Palms kommentarer här

Redaktionen