HITTAT PÅ NÄTET: Tysk polis stänger glöggstånd

Tysk polis stänger nu glöggstånden som en del av regeringens stränga coronapolitik. Det är vanligt att sälja glögg (tyska glühwein) utomhus i Tyskland under advents- och jultiden.

Missnöjet med regeringens hårda coronapolitik växer.

Läs mer på Summit News (14/12 2020)

Redaktionen