HITTAT PÅ NÄTET: Svenska armén erövrar fästningen Dünamünde

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Dünamünde är en fästning i Livland (nuvarande Lettland) vid Dünas utlopp i Rigabukten. Den 1 augusti 1582 intogs fästningen av Sverige genom Greve Fredrik Joakim Mansfeld, som döpte om fästet till Neumünde (Nya mynningen). År 1700 intogs Dünamünde av sachsarna, men återerövrades den 11 december 1701 av svenskarna, togs 10 augusti 1710 av ryssarna, och förblev, genom freden i Nystad (1721), under ryskt styre fram till Lettlands självständighet.

Utdrag ur Nordisk familjebok (Uggleupplagan):

4 mars 1700 började sachsarna anfallsarbeten, 4 dagar senare öppnade de beskjutning, och natten till 12 mars försökte de en allmän stormning på 6 ställen. Men den blef lyckligt afslagen med stor förlust för sachsarna af kommendanten frih. G. V. Budberg, som dock 13 mars utan trängande nöd uppgaf fästningen åt generallöjtnanten J. H. v. Flemming. Sachsarna iståndsatte försvarsverken, försågo dem med ett utmärkt artilleri samt gåfvo fästningen namnet Augustusburg. I juli 1701 inspärrades emellertid Nymünde af svenskarna under öfverste d’Albedyhll; men den sachsiske kommendanten C. H. v. Kanitz gaf sig först 11 dec., då svenskarna fingo ett rikt byte (bl. a. de nu kring Karl XII:s staty i Stockholm stående 4 mörsarna).

Läs hela artikeln om Dünamünde här

BILD: Sveriges kung bombarderar fästningen Dünamünde. Samtida kopparstick.

Redaktionen