HITTAT PÅ NÄTET: Nyköpings gästabud

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Nyköpings gästabud kallas de händelser som utspelades på Nyköpingshus i december 1317, då Sveriges kung Birger Magnusson (se bilden) fängslade sina bröder hertigarna Valdemar och Erik, vilka senare sattes att svälta ihjäl i fängelsetornet på Nyköpingshus. Den främsta källan till händelseförloppet är den partiska Erikskrönikan.

Under en resa till Kalmar på hösten 1317 hade Valdemar passerat Nyköping, då kungen inbjöd bägge att i försoningens tecken dricka jul på Nyköpingshus, tillsammans med honom, drottningen och hovet. Valdemar var positivt överraskad över kungens ändrade sinnelag. Han övertalade sin bror Erik att gå med på en bjudning på Nyköpingshus.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Om natten fingo hertigarne sig anvisade sovrum på slottet. Men för deras män sade man att det icke fanns plats på slottet. De skulle ligga nere i staden. När den siste av dem gått ut genom slottsporten, reglades denna väl till. Nu voro hertigarne värnlösa i broderns våld. – Dörren till deras sovrum ryckes upp! Det är konungen, som tränger in med väpnade män och slår sina bröder i bojor. Hans ögon stirra vilt mot dem. ”Minnens I Håtunaleken?” väser han fram. ”Denna leken skall ej bliva eder bättre.” Han befaller sina män att sätta dem nederst i fängelsetornet och fjättra dem vid muren med tunga järnkedjor. Detta nidingsdåd brukar kallas Nyköpings gästabud.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen