HITTAT PÅ NÄTET: ”Tung ligger novemberdimma”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA I tidningen Idun n:r 46 av den 16 november 1888 finns en dikt skriven av Johan Nordling. Han var son till professor Johan Teodor Nordling och Sofia Lindahl. Han var 1905–1915 gift med konstnären Gerda Nordling född Ramberg (1875–1942).

Johan Nordling blev student i Uppsala 1881 med kemi som huvudämne. Han gav redan vid 17 års ålder ut sin första diktsamling. Han bestämde sig snart att lämna både kemin och Uppsala och begav sig till Stockholm, där han 1886–1887 var medarbetare i Dagens Nyheter. Åren 1886–1906 var han redaktionssekreterare och 1906–1915 huvudredaktör och utgivare av Idun och 1896-1902 dessutom redaktionssekreterare för den illustrerade ungdomstidskriften Kamraten.

Idun, veckotidning ”för qvinnan och hemmet” gavs ut mellan åren 1887–1963.

Tung ligger novemberdimma
bredd öfver gator och torg;
tung öfver trötta sinnet
trycker lifvets sorg.

Sorg, att dess sommardagar
ila så snabt sin kos,
sorg, att stormens vinge
bräckte lilja och ros.

Jag stänger mig trumpen inne
att glömma svunnen tid
emellan fyra väggar
vid bok och arbetsid.

En blick från ditt blåa öga
möter mig, varm och öm,
der nöjd och flitig du sitter
lutad öfver din söm.

Och dina röda läppar,
sträckta till kärlekskyss,
komma mig snart att ångra
mitt dumma missmod nyss.

Den svarta novemberdagen
strålar sommarklar
emot mig från hemmets tröskel
genom ditt ögonpar.

Fortsätt läs detta nummer av tidningen Idun här

Redaktionen