HITTAT PÅ NÄTET: ”Sällskapet Idun hade den 3 november en af sina stora aftnar”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Sällskapet Idun är ett sällskap för män, grundat 1862 i Stockholm. Initiativtagare 1862 var konstnärerna och professorerna vid Fria Konsternas Akademi Edward Bergh och Johan Fredrik Höckert, tonsättaren Ivar Hallström, forskningsresanden och professorn vid Naturhistoriska Riksmuseet Adolf Erik Nordenskiöld, professorn och rektorn vid Karolinska Institutet Axel Key samt bibliotekarien vid Kungliga Biblioteket Harald Wieselgren. Den senare var under flera decennier i egenskap av sällskapets sekreterare den samlande och drivande kraften. Det är han som är huvudpersonen i Zorns målning En skål i Idun från 1892.

I stadgarna från 1862 angavs att föreningen var till för ”i Stockholm bosatte män, hvilka åt vetenskap, vitterhet och konst på skilda banor egna verksamhet och intresse”.

En afton i Idun den 3 november år 1900. Utdrag ur boken Oscar II och hans tid. En bokfilm av Erik Lindorm (1936):

Sällskapet Idun hade den 3 november en af sina stora aftnar. Den välkända våningen i det gamla Phoenix, där Idun stiftades i december månad för nu 38 år sedan, och där sällskapet med något enstaka undantag sedan dess samlats vinter efter vinter, fylldes så småningom till trängsel af gråhårsmän eller medelålders herrar — sällskapets ledamöter in pleno, komna för att bringa sin hyllning åt Iduns och allas Harald Wieselgren.

Man samlades ånyo kring borden i den stora salen, som var prydd med en dekoration af lagrar, flaggor och vapen, och där tog frih. Nordenskiöld till ordet för att bringa Harald Wieselgren Iduns hyllning. ”Obruten till kropp och själ står du nu här ibland oss, sådan som du stod ibland oss den kväll för 38 år sedan, då vårt Idun föddes. Du har hunnit de år, då man har rätt att draga sig tillbaka från det allmännas tjänst; från din tjänst hos oss drar du dig ej tillbaka, ty du är själen bland oss som du alltid varit det. Har du stått bi under alla dessa flydda år, så står du nog bi i hundra år till.”

Fortsätt läsa här

Redaktionen