HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Punitz

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Punitz var ett slag under stora nordiska kriget den 28 oktober 1704 i vilket Sverige besegrade Sachsen.

I augusti 1704 marscherade Karl XII till Lemberg, som intogs efter en kort belägring. August den Starke, som slog läger i Sandomir, drog nytta av detta tillfälle genom att marschera till Warszawa, där han ockuperade staden och tillfångatog 1 500 svenskar. När Karl XII återvände till staden under oktober drog sig August tillbaka till Kraków. General Schulenburg försökte med 4 000 infanteri och 900 ryttare att korsa floden Oder och fly till Sachsen, men dessa blev jagade av Karl XII, som med 3 000 ryttare förföljde dem till staden Punitz den 28 oktober.

Svenskarna dödade 500 sachsare, tillfångatog 100, samt erövrade kanoner och tross.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Snart vidtar en spännande klappjakt: Karl har oförmodat drivit upp Augusts trupper ur deras bekväma vinteride, och med sitt kavalleri sätter han efter dem. Men deras anförare, den sachsiske generalen Schulenburg, en man som sedan skulle vinna stort beröm såsom Venedigs fältherre mot turkarne, har skaffat sitt folk ett par dagars försprång. Efter sju dagars ilmarscher på sammanlagt bortåt 40 mil nästan utan att ha fått tid att laga mat eller sadla av hästarna, hinna svenskarne upp de flyende vid Punitz, nära Schlesiens gräns; och den 28 oktober i skymningen rycka de mot sina fiender på tröttridna hästar, som nästan vackla fram. Men trots detta kasta de sachsarne överända. I skydd av mörkret lyckas dessa dock rädda sig in i Schlesien, och svenskarne äro för hårt ansträngda för att hinna upp dem under förföljandet dagen därpå.

Med slaget vid Punitz avstannade 1704 års fälttåg, och även svenskarne gingo i vinterkvarter. Tillvaron där upplivades genom besök av officersfruar, som hälsade på sina män; och med det ena sällskapsnöjet efter det andra vederkvickte sig de svenska krigarne efter fälttågets mödor.

Fortsätt läsa berättelsen här

Redaktionen