HITTAT PÅ NÄTET: Erik av Pommern blir åter erkänd som kung

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Erik av Pommern (1382-1459) var 1396–1439 (med två avbrott) kung av Sverige, som Erik III kung av Norge 1389–1442 samt som Erik VII kung av Danmark 1396–1439. Han var son till hertig Vratislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg, systerdotterson till drottning Margareta som adopterade honom efter att hennes son Olof av Danmark och Norge avlidit 1387.

Erik föddes omkring 1382 som Bogislav in i den slaviska härskarätten Gryf (Grip). Han var son till hertig Vratislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg.

I Danmark och Sverige hyllades han som kung 1396 och kröntes endast 14 år gammal till kung av Danmark och Sverige i Kalmar 17 juni 1397.

I Sverige var missnöjet stort med Eriks styre, särskilt de höga skatterna och de grymma, utländska fogdarna. År 1434 utbröt ett uppror lett av Engelbrekt.

Erik av Pommern avsattes från och med 30 augusti 1434, men blev 14 oktober 1435 åter erkänd som kung mot löfte att bättre sköta sina plikter. Han bröt dock sina löften och blev åter avsatt.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

I väl tjugu år hade Erik styrt Sverige genom utländska fogdar. Svensken är tålig! Men nu var måttet rågat. Den, som nu kom upp till Dalarnes bergslag, såg snart, att något ovanligt var på färde. På folkrikare platser äro bergslagsmän och bönder samlade till överläggningar, kraftiga och härdade gestalter, vana att med svett och möda bryta bergens skatter eller odla sina tegar. Men de flesta ansiktena vittna om hård nöd, alla om långvariga, tärande bekymmer. ”Konungen”, hör man yttras, ”vad ha vi sett av honom? Jo, skatter och återigen skatter, så att många av oss nu måste ut med tjugu gånger så mycket, som gammal god sed varit”.

[…]

Konung Erik blev snart avsatt även i Danmark och Norge. Han slog sig ned på Gottland, levde av sjöröveri och gjorde sina forna undersåtar mycken skada. Till slut blev han dock fördriven från sitt rovnäste av svenskar och danskar.

Läs berättelsen om Erik av Pommern och Engelbrektsupproret i Grimbergs historia; kapitlen ”Erik av Pommern vansköter Sverige” och ”Engelbrekt och dalkarlarne”.

Redaktionen