HITTAT PÅ NÄTET: Hertig Johan gifter sig med polska prinsessan Katarina Jagellonica

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Johan III (1537-1592), var en av Gustav Vasas söner och hertig fram till sin tronbestigning. Johan var kung av Sverige 1569–1592 efter att ha tillskansat sig kungamakten genom att hösten 1568 fängsla sin bror Erik XIV.

Under sin regeringstid motverkade Johan den svenska kyrkans växande lutherska tendenser under hertig Karls inflytande, och verkade för en återförening med den katolska kyrkan och påven i Rom.

Den 4 oktober 1562 gifter sig Johan med den polska prinsessan Katarina Jagellonica (1526–1583). Deras förstfödde son, Sigismund (1566-1632), var kung av Polen samt storfurste av Litauen 1587–1632 och även kung av Sverige 1592–1599.

Utdrag ur Lärobok i fosterlandets historia för folkskolans barn (1884):

Johan III (1568-1592) blef första gången gift med en polsk furstinna Katarina Jagellonica, som var ifrig katolik, och inverkade på sin gemåls tänkesätt så att han till och med ville nedrifva sin store faders verk, reformationen, hvaruti han dock misslyckades, emedan den evangeliska lärans anhängare beskyddades af hertig Karl. I allo hade Johan III visat sig oduglig att föra faderns spira, då han afled år 1592.

Läs hela boken här

Redaktionen