HITTAT PÅ NÄTET: Gustav Vasa gifter sig med Margareta Leijonhufvud

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud), enligt osäkra uppgifter född 1 januari 1516, död 26 augusti 1551 på Tynnelsö slott i Mälaren, var som Gustav Vasas andra gemål drottning av Sverige 1536–1551.

Margareta var dotter till Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) och Ebba Eriksdotter (Vasa). Hon var fyra år gammal när hennes far halshöggs på Stortorget i Stockholm under Stockholms blodbad 8 november 1520. Vid denna tid befann sig Margareta tillsammans med sin mor och sina syskon som gäster under Västerås klosters beskydd på önskan av fadern, som hade skickat dem dit för deras säkerhets skull.

1535 avled kungens första drottning Katarina av Sachsen-Lauenburg. Eftersom äktenskapet bara hade resulterat i en son, och en reservarvinge var viktig om tronarvingen skulle avlida, ansågs det nödvändigt för kungen att gifta om sig. Margareta och Gustav Vasa vigdes av ärkebiskop Laurentius Petri i Uppsala domkyrka den 1 oktober 1536.

Margareta ska enligt traditionen ha varit trolovad med Svante Sture den yngre, som i stället fick gifta sig med hennes syster Märta.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Den fagra Margareta hade förut varit trolovad med sin barndomsvän Svante Sture. Vid återkomsten från den utrikes resa, under vilken lybeckarne förgäves sökt förmå honom till otrohet mot sin konung, fann han nu, att denne tagit från honom hans barndomsbrud. I sin förtvivlan säges han ha uppsökt Margareta och kastat sig för hennes fötter. Men i detsamma skall konungen ha trätt in och frågat: ”Vad betyder detta?” varpå Margareta lär ha genast svarat: ”Han begär min syster Märta till äkta”. På det viset stiftades helt hastigt ett äktenskap, som även det blev mycket lyckligt.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen