HITTAT PÅ NÄTET: Freden i Lund

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Lund slöts mellan Sverige och Danmark den 26 september 1679. I fredstraktaten bekräftades den fred som tidigare samma år slutits i Freden i Fontainebleau. Freden utgjorde slutet på skånska kriget (1675–1679).

Utdrag ur boken Sveriges storhetstid, från år 1611 till år 1718 av Magnus Höjer och Martin Weibull (1881):

Sent på natten mellan den 26 och 27 september (6 och 7 oktober) 1679 undertecknades i de danska ambassadörernes bostad freden i Lund, en bland de märkvärdigaste, som Sverige någonsin ingått. Den återinsatte vårt land fullständigt i den besittningsrätt som blifvit förvärfvad genom frederna i Roskilde och Kjöbenhavn. Den innehöll äfven ett förbundsfördrag mellan de nordiska rikena och fick just. derigenom sin egentliga betydelse. Detta fördrag var uppslaget till en skandinavisk stormaktspolitik, hvars grundtanke var det största möjliga förtroendefulla närmande mellan nordens trenne folk till gemensamt försvar och till gemensam fejd mot de makter, hvilkas planer syntes innebära en fara för Skandinaviens intressen. Den nya vänskapen skulle äfven befästas genom en nära förening mellan nordens konungahus, och derför kom freden i Lund äfven att innehålla en giftermålsafhandling mellan Karl XI och Ulrika Eleonora såsom en underpant på det fredliga förhållandet mellan rikena.

Fortsätt läsa här

BILD: Kung Karl XI.

Redaktionen