HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Nowy Dwór

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Nowy Dwór Mazowiecki var ett fältslag under Karl X Gustavs polska krig, mellan Sverige och Polen, där Sverige stod som segare.

Den svenska armén leddes av Gustaf Otto Stenbock som året därpå utnämndes till fältmarskalk.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Länge dröjde det ej heller, innan Karl kunde lämna ett fullgott bevis av utlovat slag. Som ett triumftåg började hans inmarsch i Polen. I spetsen för en ståtlig här tågade han fram, omgiven av sina yppersta generaler från 30-åriga kriget. Där såg man den järnhårde Arvid Wittenberg, fruktad lika mycket av sina egna män som av fienden. Innan svenskarne ännu hunnit lida någon nämnvärd manspillan för fiendehand, hängde 500 av hans soldater i galgen utmed vägarna, där armén marscherade fram. Vid konungens sida såg man ock Gustav Otto Stenbock, en general av mildare kynne, en man utan stora åthävor och mycket buller men arbetsam och modig. Bägge dessa fältherrar hade utmärkt sig under Johan Baners och Lennart Torstenssons fanor och vid flera tillfällen kraftigt bidragit till deras segrar. För Wittenberg stundade snart slutet på hans fältherrebana — han dog nämligen år 1657 i polsk fångenskap.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse om Karl X Gustavs polska krig här

Redaktionen