HITTAT PÅ NÄTET: ”Armén är här i en ganska usel ställning”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Gustav III:s ryska krig (även kallat svensk-ryska kriget 1788–90) utkämpades 1788–1790 efter att Sveriges kung Gustav III anfallit Ryssland i hopp om att återta förlorade områden, samt att hindra vidare rysk inblandning i Sveriges inre angelägenheter. Kriget avslutades i augusti 1790 med Freden i Värälä utan gränsjusteringar. Under inledningen av kriget revolterade ett antal svenska officerare och bildade Anjalaförbundet, i slutet av kriget vann Gustav III Sveriges största marina seger någonsin, då han krossade den ryska skärgårdsflottan vid Slaget vid Svensksund den 9–10 juli 1790.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

En officer, som icke hörde till oppositionen, skriver från Anjala den 15 september 1788: ”Armén är här i en ganska usel ställning, regementerna usla och snart utan kläder, varibland isynnerhet är Västerbottens, vars munderingar äro mellan 19 och 20 år gamla. Ingen enda kappa vid hela regementet, så att karlen så i anseende till regn som till fuktighet från jorden i dess tält ej äger en torr klädtråd på sin kropp förr än mot kvällarna, då kläderna av kroppsvärmen torkas.” Till följd härav hade mycket folk dött. ”Det är så mycket större skada”, skriver vår sagesman vidare, ”som det är det vackraste och manbaraste regemente, man någonsin kan se. Flera regementer hava ej mer än några kappor på varje kompani. Köttet, som undfås, är en del med maskar och brödet grönt av mögel. När från krigskassan rekvireras penningar till fälttraktamente, får man det svar, att ingen styver finns i krigskassan.” Den förut citerade auditör Ekman skriver vid samma tid i sin dagbok: ”Västerbottens regemente begravar mest var dag sina döda spldater.”

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Svensk officer och infanterist vid Upplands regemente, iklädda Uniform m/1779. Illustration av Carl Gustaf Roos.

Redaktionen