MOHAMED OMAR: Årsdagen av 11 september-attackerna 2001. Invandringen är vår tids ödesfråga

Igår hade det gått nitton år sedan de islamistiska attackerna mot USA den 11 september 2011. De flesta av de 2996 dödsoffren dog i attacken mot tvillingtornen i New York. Som svar på attackerna startade den dåvarande presidenten George Bush den yngre ”kriget mot terrorismen”.

Det blev ett inte helt effektivt krig som inte ringade in islamismen, och särskilt den radikala och puritanska varianten av sunnitisk islam, salafismen, som huvudfiende. I stället fortsatte till exempel USA sin allians med det strikt sunnitiska Saudiarabien, Al-Qaidas vagga, samtidigt som man gick in i Irak och störtade Saddam Husseins arabnationalistiska regim.

Kriget mot terrorismen berörde inte heller den viktiga frågan om massinvandringen från islamvärlden till väst och den därmed sammanhängande islamiseringen. Denna utveckling, om den får fortsätta obehindrat, riskerar att förvandla västvärlden till ett slagfält. Attackerna mot väst har fortsatt varje år efter 11 september 2001. Och islamismen i västvärlden, inbegripen den radikala salafismen, är idag större än den var för sjutton år sedan.

Bushadministrationens utrikespolitik gick ut på att förvandla diktaturer till demokratier (dock inte Saudiarabien) i stället för att försvara väst från islamiseringen – den islamisering som är grunden för radikal islamism och jihadistisk terrorism. Invasionen av Irak förvandlade landet till en shiitisk stat, nära allierad med Iran, och radikaliserade sunniterna, vilket senare bidrog till att ge upphov till terrorgruppen Islamiska Staten (IS).

Islamismen är en mångfacetterad rörelse och islamismens hot mot väst har flera dimensioner. Den nakna terrorn, som 11 septemberattackerna, är den mest spektakulära och omskakande. Sedan finns det andra dimensioner som pågår i det tysta och inte väcker lika mycket uppmärksamhet.

Det är dels den islamiska missionen, en mission som syftar till att både bevara muslimernas tro stark och ren, och dels att sprida den till andra. Och det är dels den demografiska förändringen i väst som en följd av islamisk massinvandring. En stor del av muslimerna i väst tar avstånd från terror, men samtidigt delar de många av terroristernas grundläggande värderingar om sharia, jihad, synen på icke-muslimer, yttrandefrihet och så vidare som gör västvärlden gradvis förändras socialt, kulturellt och politiskt.

Vi ser att man i islamiserade ”utanförskapsområden” ofta röstar vänster och att vänstern ständigt tar islam i försvar och anklagar kritiker för så kallad ”islamofobi” samtidigt som man pläderar för fortsatt massinvandring på bekostnad av samhällets välfärd, trygghet och sammanhållning.

Nu, nitton år efter attackerna, är ännu ett tillfälle att besinna konsekvenserna av an ansvarslös massinvandring från islamiska länder i Afrika och Mellanöstern. Vi bör titta framåt och föreställa oss framtidens Sverige. I vilken slags land kommer vi att leva om de demografiska trenderna håller i sig?

Det som var omöjligt för tio år sen, som till exempel böneutrop, är idag verklighet.

Så vad ska vi göra? Man måste förstå att ett ”krig mot terrorismen” inte är särskilt effektivt om man bombar länder i Mellanöstern samtidigt som man öppnar sina egna gränser för okontrollerad islamisering. Då har vi snart Mellanöstern här hos oss.

Det pågår en civilisationernas kamp mellan väst och islam och genom massinvandringen har denna kamp flyttat in i våra egna länder. Den amerikanska statsvetaren Samuel Huntington skriver i boken Civilisationernas kamp 1996 att ”islam har blodiga gränser”. Dessa gränser går inte längre mellan länder utan inom länder, ja, till och med inom städer när områden och stadsdelar helt slits loss från majoritetssamhället och blir något annat. Det finns ingen gräns mellan islamvärlden och västvärlden. De två har flutit ihop.

Attackerna 2001 utfördes av en extremistisk terrorgrupp, men konflikten är inte över för att man slår utan denna eller liknande grupper, förklarar Huntington:

”Det underliggande problemet för Västerlandet är inte islamisk fundamentalism. Det är islam, en annan civilisation vars folk är övertygade om sin kulturs överlägsenhet och besatta av sin underlägsenhet i makt. Problemet för islam är inte CIA eller det amerikanska försvarsdepartementet. Det är västvärlden, en annan civilisation vars folk är övertygade om att deras kultur är universell och som tror att deras makt, om än avtagande, förpliktar dem att utsträcka denna kultur över hela världen.”

Etablissemanget i Sverige, både höger och vänster, påstår sig vilja stävja islamismen. Men med sin invandringspolitik gör de tvärtom. Med rådande invandringspolitik, så är det inte partiernas program som kommer att forma framtidens Sverige, utan den nya demografin. Partierna säger sig till exempel vara emot sharia och hedersförtryck, men är för öppna gränser så att sharia kan spridas och hedersförtrycket breda ut sig.

Invandringsfrågan är en ödesfråga, vår tids stora fråga. Partiernas olika program har i detta läge, så ser jag det, en underordnad roll i förhållande till hur de ställer sig till massinvandringen.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar