ANDERS LEION: Lackmuspappret

Med hjälp av ett sådant papper kan man enkelt och effektivt avgöra om en vätska är sur eller basisk. Därför brukar lackmustest användas i överförd bemärkelse för en handling eller ett prov som klart avgör något omstritt, till exempel om någon handling skall gynna det ena eller det andra lägret, eller rubricera något som konservativt eller radikalt.

Svensk politik har nu fått tillgång till ett mycket effektivt lackmustest. Det avgör om någon skall kunna kallas för demokrat eller inte. Testet kallas Paludan.

Det har redan mycket klart angivit ett antal människor som antidemokrater. Dessa – i de flesta fall mycket väletablerade medborgare – anser att yttrandefriheten inte är tillräckligt värdefull för att försvaras mot en muslimsk mobb, som anser sig vara kränkt (i vissa fall försöker man skydda muslimer genom att påstå att den skränande, maroderande mobben inte skulle vara muslimsk utan att bestå av vältränade ligister. Kanske det. Men i så fall finns det väl än mindre anledning att ta deras parti mot Paludan och han aktiviteter).

I detta inslag avslöjas en moderat och en folkpartist som mer angelägna att skydda muslimernas påstådda kränkthet än värna yttrandefriheten. De är visserligen tillräckligt politiskt tränade för att inte direkt vilja förbjuda Paludans aktiviteter, men det är helt klart att de vill stoppa honom och hans anhängare och deras demonstrationer.

De är alltså inte demokrater i hjärtat. De är fega dussinpolitiker som böjer sig för varje opinionsyttring, också från våldsamma, skränande mobbar – muslimer eller inte.

Den visa de sjungit har många stämt upp i. Så vitt jag sett har endast en skribent i etablerade medier kunnat behålla fattningen. Det är Erik Helmerson i DN (bilden). Han skriver:

Det måste inte alls vara förbjudet att bränna Koranen eller några andra skrifter. Inte heller måste man på vaga grunder neka Rasmus Paludan att resa in i Sverige. Polisens besked på torsdagseftermiddagen att neka tillstånd till hans ”manifestation” i helgen sker också med en mycket märklig motivering:

”Konflikt- och våldsläget i flera av de förorter som nämns i ansökan är mycket höga och information om manifestationen är vida spridd till allmänheten, och i vissa miljöer förespråkas våld”, skriver polisen. Men att en motdemonstration kan bli våldsam får förstås inte vara skäl att stoppa den ursprungliga demonstrationen.

Just så. Helmerson tycker däremot att man skall ignorera Paludan och hans aktioner. Det är en from förhoppning. Erik Helmersson är en förnuftets balanserade röst. Han är mycket ensam bland svenska politiska kommentatorer.

Jag är däremot glad över Paludans provokationer. Han är verkligen ett oslagbart lackmustest. Det sorterar bort de flesta som inställsamma, rädda opportunister. Alla vet nu vilka som bör förpassas ut i glömskan. De är många.