BITTE ASSARMO: Gustav IV Adolf – kungen som blev överste Gustafsson

Han föddes som tronarvinge på Stockholms slott och var bara 14 år när han blev kung. När han dog var han ensam, alkoholiserad och utfattig. Möt Gustav IV Adolf.

Gustav Adolf var bara 13 år när hans far, Gustav III, mördades, en traumatisk händelse som, enligt många historiker, satte sin prägel på hela hans liv. När han tog över regeringen som 14-åring var det med farbrodern hertig Karl som förmyndare. Hans valspråk blev Gud och folket.

Gustav IV Adolf var en stor fantast av det envälde som hans far instiftat och var övertygad om ”kungadömet av Guds nåde”. Under sina år som regent kallade bara till en enda riksdag, Riksdagen 1800, som hölls i Norrköping under våren år 1800. Under riksdagen lät han sig också krönas tillsammans med sin hustru Fredrika av Baden, som han gift sig med några år tidigare. Föga anade han då att han inte ens hade tio år kvar att regera Sverige.

Början till Gustav IV Adolfs fall kom med det Svensk-franska kriget som pågick mellan 1805 och 1809. Det hade sin upprinnelse i kungens starka avsky mot den franska revolutionen och hans orealistiska uppfattning om den svenska militärmaktens styrka. Gustav IV Adolf ville till varje pris störta Napoleon, men den svenska armén var inte i skick för krigföring på den nivån och kriget slutade med ett svidande nederlag.

Även det Finska kriget 1808-09 slutade med förlust för Sverige och vid freden, som undertecknades i Fredrikshamn i september 1809, tvingades Sverige avstå Finland till Ryssland. Men då hade Gustav IV Adolf redan blivit avsatt.

Missnöjet med kungen, och hans sätt att styra Sverige, hade vuxit under flera år. Hans syn på militären var en starkt bidragande orsak, liksom förlusten av Finland, men det fanns också en stark opinion mot att han så entusiastiskt fortsatte på samma bana som sin far när det gällde enväldet.

Den 12 mars 1809 fick Gustav IV Adolf veta, av en kurir från Örebro, att en här av upprorsmän var på marsch mot Stockholm, ledda av överstelöjtnant Georg Adelsparre. Adelsparre ville tvinga fram fredsförhandlingar och stoppa planerna på ett nytt fälttåg i Ryssland. Kungen bestämde sig då för att lämna Stockholm och planerade att barrikadera sig i Södertälje med Stockholms garnison.

Han kom dock inte så långt. På förmiddagen den 13 mars tog höga ämbetsmän och militärer saken i egna händer och arresterade kungen på Stockholms slott i en oblodig statskupp. Kungen och hans familj sattes sedan i husarrest på Gripsholms slott och en kort tid senare, den 10 maj 1809, avsattes han officiellt av ständerna (riksdagen). Gustav IV Adolf hade tidigare, den 29 mars, skrivit ett brev där han avsade sig kungamakten och nu förklarades hans familj och den 10-årige kronprinsen Gustav förlustiga av den svenska kronan. På julafton 1809 lämnade familjen Sverige, och kort därefter tog Gustav ut skilsmässa från sin hustru.

Den frånskilde ex-kungen kom att leva ett kringflackande liv på kontinenten, först som Greven av Gottorp och senare som överste Gustafsson. Hans aptit på kvinnor var stor och han hade flera älskarinnor och fick barn med flera av dem. När hans hunger efter kvinnor mattades av började han dricka desto mer.

Samtidigt var han, sitt vilda liv till trots, en djupt religiös man. Han läste sin bibel dagligen och vid två tillfällen försökte han komma iväg på en pilgrimsfärd till Jerusalem, för att besöka den heliga graven. Men han kom aldrig dit. Han slutade sina dagar på värdshuset Vita Hästen i St Gallen i Schweiz. Dit kom han 1833 och där dog han fyra år senare, ensam och utfattig och gravt alkoholiserad. Allt han ägde vid bouppteckningen var ett par uppsättningar kläder.

Bitte Assarmo