BITTE ASSARMO: Sverige behöver en kraftfull handlingsplan för att få bukt med kvinnosynen hos utlandsfödda män

78 procent av de män som lagförts för att köpa sex i Uppsala sedan januari 2019 är utlandsfödda. Det visar statistik som tagits fram av P4 Uppland. Överrepresentationen syns även i en rapport från polisen för 2018 i de tre regioner som noterar födelseland.

Man skulle kunna tänka sig att politikerna nu skulle ta fasta på dessa siffror, för att på allvar försöka klara ut problemet med invandrade mäns attityder mot kvinnor. Men några sådana ambitioner finns inte. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen gör tvärtom klart att man inte alls jobbar för att specifikt lära sig mer, eller förebygga, just dessa förövares brott – trots att de alltså är grovt överrepresenterade. Istället drar hon till med de numera närmast klassiska flosklerna när P4 intervjuar henne:

– Det är väldigt viktigt att vi hela tiden jobbar med normer, värderingar… eh… både för människor som är födda i Sverige men också för människor som vi välkomnar hit. Men det som förenar dom som köper sex, det är ju att dom är… män… och att dom har en dålig kvinnosyn.

Det är fascinerande hur en så lång harang kan vara så totalt innehållslös. ”Dom är män”. Jo, tjena. Hur feg får man bli, när man inte vågar tala klarspråk om vilka män som står för den sämsta kvinnosynen i Sverige?

Förnekandet av den generellt sämre kvinnosynen hos utlandsfödda män, jämfört med svenskfödda, går som en röd tråd genom hela det så kallade feministiska svenska styret. Och även Stina Holmberg, forskningsråd på Brottsförebyggande rådet, gör sitt bästa för att bagatellisera statistiken genom att förklara att man inte vet om siffrorna visar en ”faktisk överrepresentation när det gäller att köpa sex” eller om det är ”skillnad i sättet att köpa sex”.

”Skillnad i sättet att köpa sex”. Jag förstår faktiskt inte vad det betyder. Det är dock lätt att föreställa sig vad ett sånt yttrande skulle kunna landa i, åtminstone i ett land som Sverige där man smeker vissa grupper medhårs av rädsla för att kränka. Utlandsfödda män kommer från en kultur som är mer tillåtande när det gäller prostitution, och utnyttjande av kvinnors kroppar, och därför ska vi inte göra någon stor sak av det hela utan låta dem hållas, och istället fokusera på män i allmänhet, och vita i synnerhet.

Hela debatten om mäns syn på kvinnor och sex är blir fullkomligt fruktlös då alla ansvariga tassar på tå för stora grupper av män, beroende på etnicitet och ursprung. Ytterst få, om någon, vill säga rakt ut det de allra flesta redan är mycket väl medvetna om, nämligen att vi tagit emot en väldig massa män som har en kvinnosyn som inte hör hemma i Sverige.

Istället väljer man, som Åsa Lindhagen i reportaget i P4, att tala om ”män” i svepande ordalag, som om svenskfödda män på fullt allvar skulle vara infekterade av samma förlegade kvinnosyn som män födda i länder som Afghanistan och liknande.

Det här är inte bara ”oacceptabelt”, som våra politiker brukar säga, utan helt åt helvete. Det är orättfärdigt mot de svenska männen, som generellt är mest jämställda i världen, och det orättfärdigt mot både svenska och utlandsfödda kvinnor, eftersom det ger signalen att utlandsfödda män har större rätt att utnyttja, förtrycka och förgripa sig på kvinnor.

I grund och botten är det faktiskt också orättfärdigt mot de utlandsfödda männen, eftersom denna slapphet försvårar deras möjligheter att bli goda samhällsmedborgare. Hur ska de någonsin komma in i vårt samhälle, och bli accepterade av den inhemska befolkningen, om de tillåts visa noll respekt för våra normer utan fortsätter att praktisera den kvinnosyn som råder i deras hemländer?

Inslaget i P4 borde bli mer än en notis. Det borde bli startskottet för en skarp politisk debatt om skillnaden mellan invandrade och svenska mäns kvinnosyn. Sverige behöver en kraftfull handlingsplan för att få bukt med, och förändra kvinnosynen hos utlandsfödda män.

Bitte Assarmo