HITTAT PÅ NÄTET: Frans von Schéele föds 31 juli 1853

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Frans Alexander von Schéele föddes 31 juli 1853 i Färnebo och dog 11 maj 1931 i Stockholm. Han var en svensk universitets- och skolman, pedagogisk och filosofisk skriftställare.

Utdrag ur Nordisk familjebok:

Pedagogiken som modern vetenskap har i S. en af sina första betydande representanter hos oss. Efter grundliga fackstudier såväl hemma som i Frankrike och Tyskland – i Berlin, Leipzig och Jena – har han verkat genom ett synnerligen mångsidigt pedagogiskt författarskap, genom vetenskapliga och populärvetenskapliga föreläsningar – hans talekonst kan kallas glänsande – och genom seminarieöfningar i barnpsykologi och pedagogik i Uppsala. Själf mottaglig för impulser, hvilka hans stora beläsenhet tillfört honom, har han kunnat skänka sådana åt andra, hvarom hans arbete som chef för Stockholms folkskoleväsen burit vittne. S. är målsman för den åskådning, som önskar se barnens aktivitet konsekvent tagas i anspråk vid undervisningen. Åt fantasiutvecklingen skall därvid ges dess fulla betydelse sida vid sida med den omvårdnad, som egnas förståndsodlingen. ”Redan på skolbänken måste man få öfva sin fantasi i att själf lösa sanningsgåtorna, i stället för att inplugga dem ur torra facitböcker”.

Läs om när Frans von Schéele utsågs till inspektör över Stockholms folkskolor i tidskriften Hvar 8 dag (Årg. 6/1904-1905) här

Redaktionen