PATRIK ENGELLAU: HEROES

Sverige är inte det enda landet i världen som försöker bekämpa coronat – eller i varje fall dess verkningar – med sedelpressarna. Det beror på att politiker i alla länder gör som Cajsa Warg manade, alltså att de tager vad de hafwer, och sedeltryckerierna och lagstiftningsmakten är de unika verktyg som politiker hafwer.

I USA har fyra och ett halvt coronarelaterade stödpaket passerat kongressen. De första fyra var enorma och uppgick till nästan 400 miljarder dollar vilket motsvarar hela Sveriges bruttonationalprodukt eller närmare två procent av den amerikanska.

Det femte paketet kallas HEROES vilket är en akronym för Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solution. Den antogs av representanthuset i maj men sitter ännu kvar i kongressen i avvaktan på beslut i senaten. HEROES är en bjässe på 3,4 ”trillion dollars” vilket betyder 3,4 tusen miljarder dollar och tillsammans med de fyra föregående paketen motsvarar nästan 20 procent av USA:s bruttonationalprodukt.

Huruvida senaten till slut kommer att rösta för förslaget är ännu oklart. Det beror troligen på hur coronat utvecklas. Det speciella med senaten är att varje stat har två senatorer. De mest folkrika delstaterna vid kusten såsom New York, Texas, Florida och Kalifornien har alltså lika mycket att säga till om som glest befolkade småstater i Mellanvästern. Nu råkar det vara så att viruset tycks ha gått hårdare fram i stater på ostkusten som New York, Massachusetts, New Jersey medan småstaterna i mitten sluppit lindrigare undan. Stater som Wyoming och Montana har bara en femtiondedel så många smittade per miljon invånare som staterna i nordost. Eftersom HEROES-pengarna rimligtvis skulle gå i första hand till hårt drabbade stater men skulle betalas i lika mån av alla amerikaner går det att förstå att de mindre staterna utan många smittade inte känner samma entusiasm för stödpaketet som exempelvis newyorkbor.

Men det kan ändra sig. Kurvan över dagliga dödstal viker ned i de stater som drabbats tidigt och hårt. Samtidigt visar kurvan ingen avmattning i stater som Utah och Idaho.

Här kan du se vad HEROES-pengarna ska gå till. Den största enskilda posten motsvarande två, tre BNP-procent ska gå till delstaterna och underliggande politiska nivåer ungefär som svenska coronabidrag antagligen går till kommuner och landsting. Nästan lika mycket pengar går till arbetslöshetsunderstöd och åter lika mycket till ett allmänt bidrag på 1 200 dollar per skalle till alla medborgare. Småföretagen får en BNP-procent och skatterna sänks lika mycket. Några riktade stöd till särskilt utvalda privata företag analogt med svenska statens stöd till SAS har jag inte hittat.

Det som imponerar med USA:s politiska system är att den verkställande makten inte bara kan besluta en eftermiddag att inteckna tiotals procent av bruttonationalprodukten utan att de valda ombuden sprattlar emot.

Patrik Engellau