HITTAT PÅ NÄTET: Kulturrevolutionen i USA liknar Maos kulturrevolution i Kina

På den brittiska sajten Unherd (6/7 2020) skriver signaturen Xiao Li om likheterna mellan den pågående kulturrevolutionen i USA och den tidigare kulturrevolutionen i Kina ledd av kommunistdiktatorn Mao Zedong.

Artikelförfattaren är en kinesisk akademiker, bosatt i USA. Han menar att dagens vänsterradikala rörelse har en del saker gemensamt med de rödgardistiska rörelsen i Kina:

”There are differences, yes, but when it comes to fundamentals, the two moments have much in common.”

En likhet är att medlemmarna i den vänsterradikala rörelsen, liksom rödgardisterna, ofta kommer från en priviligierad bakgrund:

”For instance, the Red Guards of 1968 often came from privileged backgrounds.”

Läs hela artikeln här

Redaktionen