PATRIK ENGELLAU: En kanske olämplig fråga

I serien oönskade och socialt oacceptabla uttalanden har jag nu kommit fram till följande tankekonstruktion: Frågan är om vi märkt av coronat utan allt ståhej i media. Det är en tillspetsning av en fråga som hörs allt oftare nämligen om boten, alltså nedstängningar och motsvarande, är värre än coronasoten.

Begrunda diagrammet ovan. Den gröna linjen visar antalet döda per dag under femårsperioden 2015 – 2019. Den lila linjen visar motsvarande dagliga dödstal i år.

Skillnaden mellan kurvorna mäter rimligtvis den extra dödligheten av coronat. Den extra dödligheten uppträder under en tvåmånadersperiod från ungefär den 21 mars till den 28 maj. Överdödligheten på grund av coronat uppgick till 4 784 fall under denna period vilket motsvarar ungefär 70 extra döda per dag. Detta ska jämföras med det normala antalet döda under perioden vilket var 246 per dag. Under en period på lite mer än två månader låg dödligheten alltså på 28 procent över det normala.

Vid bedömningen av hur anmärkningsvärt detta är måste man betänka att det normalt under enskilda dagar kan förekomma avsevärda variationer mellan åren. Till exempel steg dödstalet med 34 procent den 19 maj från 2018 till 2019. Den sjätte mars dessa år sjönk antalet döda med 24 procent. Jag har förstås valt dessa exempel för att de pekar på ovanligt stora variationer.

Min osäkra och säkerligen för många stötande fråga är om samtiden hade märkt något av överdödligheten om det inte varit för att samhällets uppmärksamhet sedan februari knappt haft något annat fokus än coronat. Nyhetsprogrammen har varit fulla av skräckbilder från sjukhusen i Lombardiet och nödsignaler från begravningsbyråer i Spanien. Det kom tidigt överdrivna prognoser för coronats dödlighet. Om normala säsongsinfluensor bedömdes leda till en dödlighet på någon promille förväntades motsvarande siffra för coronat hamna på flera procentenheter. Det är klart att folk blev skärrade. I varje fall blev jag det som tillhör en riskgrupp och därför fortfarande håller mig i karantän. Sedan visade sig dödligheten i coronat vara betydligt lägre.

Vi vet inte om pandemin i grunden är medicinsk eller psykisk. Det kan visa sig att det är vår oro snarare än sjukdomen som kommer att sänka världsekonomin med åtskillig extra dödlighet under många år framöver. Det kan förstås också hända att nya våldsamma smittvågor sveper över världen. Det kommer så småningom att visa sig.

Patrik Engellau