HITTAT PÅ NÄTET: Statyn av Cecil Rhodes i Oxford ska tas bort

Statyn av Cecil Rhodes som står ovanför porten till Oriel College, Oxforduniversitetet, ska tas bort efter krav från ”antirasistiska” demonstranter.

Demonstranterna menar att statyn ”förhärligar rasism”.

I det klassiska svenska uppslagsverket Nordisk familjebok beskrivs Cecil Rhodes så här:

I sitt testamente hade R. anslagit en stor del af sin förmögenhet till den brittiska riksenhetstankens främjande genomstipendier åt studerande från rikets alla delar för studier i Oxford, och genom inrättande af några dylika stipendier äfven för amerikanare och tyskar sökte han i sin mån främja framtida godt samförstånd mellan dessa båda nationer och den brittiska (jfr Rhodes scholarships). – R. var en viljestark kraftnatur och, trots sin stora finansiella begåfning, lifvet igenom en drömmare. Många bedömde honom felaktigt att vara enbart makt- och vinningslysten; i själfva verket genomglödgade entusiasmen för brittiska rikets sammanhållning och makttillväxt all hans verksamhet.

Läs mer om nyheten på Independent (17/6 2020)

Redaktionen