RICHARD SÖRMAN: Västerländsk kultur och heteronormer är det bästa som finns

IDÉ OCH KULTUR Den här texten är ett budskap till Sveriges alla ungdomar. Ge inte efter för de destruktiva krafter som vill förgöra vårt västerländska samhälle! Tro inte på de galningar som säger att heteronormer och könsroller gör livet svårare att leva. Bejaka vår frihet! Bejaka vårt välstånd! Bejaka också de skillnader som finns mellan det manliga och det kvinnliga. Vår västerländska kultur, vår fria marknad och våra könsroller är det bästa som finns. Tack gode Gud för att det finns skillnader mellan människor!

Jag har ett budskap till Sveriges alla ungdomar: Livet i det fria Västerlandet är underbart! Livet som man eller kvinna i det fria Västerlandet är också underbart. Vår fria marknadsekonomi är en skänk från ovan. Vår västerländska kultur är mänsklighetens största underverk.

Evolutionsteorin lär oss att människosläktet har utvecklats genom ett naturligt urval. Det betyder att det mänskliga livet under årtusenden har varit tufft och otacksamt. Svaga och sjuka har dukat under. De som inte kunnat anpassa sig till nya förhållanden har också dukat under. De starka har slagit ihjäl eller underkuvat de svaga. Men det har varit tufft för många att leva i den moderna världen också. Kommunistiskt förtryck, högerfascism, militärjuntor och sträng islamism har gjort människors liv till ett ofritt helvete.

Visst har vi rätt att klaga även när vi lever i fria demokratier. Visst kan vi engagera oss för att förändra och förbättra. Men det är viktigt att inte tappa de stora perspektiven.

När man lyssnar på den moderna vänstern är det lätt att tro att våra liv i den fria världen är en enda lång plåga under dessa hemska gissel som heter könsroller, heteronormer, marknadsekonomi, ojämlikhet och ”strukturell rasism”. Det verkar vara med heteronormer och marknadsekonomi som det var med gräshopporna i Gamla Testamentet: De äter upp våra skördar och tar livet av våra barn. Herre förbarma dig! Befria oss stackars syndare från könsroller och heteronormer! Förlåt oss vårt högmod och lyft den fria marknadsekonomin från våra axlar! Förlåt oss! Förlåt oss!

Allt detta självhat är naturligtvis inget annat än perspektivlöst vansinne. Om vi tar det här med könsroller är sanningen snarare den att livet som man eller kvinna i ett fritt samhälle är helt underbart. Skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga skapar törst, hunger, saknad, åtrå, lust, glädje, tillfredställelse, polaritet, samarbete och djup, djup kärlek. Så kära svenska ungdomar: Lyssna inte på de livsfientliga dårar som påstår att heteronormen är en social konstruktion som vi kan och bör välja bort. I alla mänskliga kulturer finns det cirka tre till fem procent homosexuella. Resten är heterosexuella. Det är heterosexualiteten som är den biologiska men också sociala normen i människans liv. De homosexuella har antagligen haft en funktion att fylla under människans utveckling; annars skulle de inte finnas. Men anledningen till att de flesta människor är heterosexuella är att vi både som individer och som art förökar och förnyar oss genom det sexuella mötet mellan kvinna och man. Så det är bara att ge efter: Låt naturens uråldriga krafters kraft fylla era sinnen och kroppar. Sök kärleken! Den är underbar! Bidra inte till att göra livet till en könlös öken. Skapa polaritet mellan det manliga och det kvinnliga. Det är roligt att vara man och kvinna.

Testa om ni inte har gjort det. Det är livets salt och vatten. Det ger smak åt livet, det gör oss törstiga, men det ger oss också möjligheten att släcka vår törst med vatten ur den ljuvligaste av alla källor.

På samma sätt ska vi bejaka vår frihet, vår fria företagsamhet, vår frihet att få företa oss vad vi vill för att skapa något värdefullt för oss själva och andra. Visst kan friheten vara svår att bära. Det är därför många är så förbittrade: Andra bär den bättre än mig! Alla kan inte förvalta friheten, men det är som det är. Vad är alternativet? Ofrihet? Inte för mig i alla fall. Fokusera mindre på andras framgång. Jämför er inte med de mest framgångsrika. Koncentrera er på era egna möjligheter. Och klaga inte på den ojämlikhet som friheten ofrånkomligen skapar. Vi kan försöka korrigera den. Det gör man i alla moderna västländer: Man fördelar tillgångar mellan människor. Vad mer kan vi göra? Varför ska vi alla vara lika? Vad ska då människor kunna sträva mot?

Och till sist: bejaka också er västerländska identitet. Många menar idag att allt vad nationella och kulturella identiteter heter helst ska raderas ut. Dessa bidrar nämligen till att upprätthålla ”främlingsfientlighet” och ”rasism”. Det här är bara struntprat. Vi har varit öppna och toleranta så det räcker i Västerlandet. Vi måste få tänka på oss själva också. Vi behöver balans mellan öppenhet och integritet och nu är det integritet vi behöver, inte mer öppenhet. Ingen kultur lever endast på öppenhet mot det främmande. Det är en självklarhet. Alla behöver gränser och integritet för att överhuvudtaget existera. Det är en fantastisk gåva att få vara en del av denna storartade kultur. Var tacksamma. Vänd inte er bitterhet över era egna misslyckanden mot ett samhälle som i realiteten ger er massor av möjligheter att lyckas. Vänd er inte mot den kultur som gett världen både demokrati och välstånd. Västerlandet är inte perfekt. Dess historia är inte utan mörka kapitel. Men så är det för alla kulturer.

Så bejaka vårt västerländska samhälle. Bejaka vår frihet, bejaka vår kultur, bejaka vår historia. Men bejaka också vår natur, vår naturliga mänsklighet, vår sexualitet, våra könsroller. Man kan vara kvinnlig och stark. Man kan vara kvinnlig och oberoende. Det är just vår styrka vi ska bejaka. Den som byggde Rom och skapade demokratin. Vi ska använda vår styrka för att göra varandra starka. Vi ska inte använda den för att slå sänder, demolera, nedmontera. Vi är alla fria att göra vad vi vill och kan inom ramen för våra individuella begränsningar. Var tacksamma för den möjligheten. Det är vår västerländska kultur som ger oss den möjligheten. Den är underbar.

Tack gode Gud för vårt västerländska samhälle.

Richard Sörman