LENNART BENGTSSON: Ett bekymrat samtal mellan två vänner

Vi, Lennart Bengtsson och Steven Jörsäter, försöker förstå vad som händer i Sverige och diskuterar detta ofta på mail och telefon. Nedanstående dialog om läget i Sverige med jämförelser med omvärlden är i stort sett ett utdrag ur en sådan diskussion under de senaste dagarna. Vi tror att den kan ha ett intresse också för DGS läsare:

Lennart: Ett huvudproblem i Sverige bristen på kvalité i utbildningen genom att man vägrat acceptera att individer har stora skillnader i intelligens och fattningsförmåga. Den intellektuella eliten har därför låtit sig kvävas eller tystat sig själv alternativt flyttat utomlands.

Steven: Väl beskrivet! Och just här är nog Sverige unikt. Även om de flesta länder flummar om jämlikhet så har det inte tillåtits infektera utbildningssystemet. Redan i exempelvis Finland, som i mycket är en kopia av det bästa i Sverige, så är läget betydligt bättre. Man kan faktiskt tycka att den svenska hållningen är den mest logiska. För den teoretiska överbyggnaden om jämlikhet som alla länder på någon nivå bekänner sig till gör inget undantag för utbildningen. Det finns inga allmänt erkända dygder att man ska följa de begåvades exempel. Mao försökte ju slå sönder hela bildningen i Kina och lyckades ett tag. Men nu tror jag att den kinesiska skolan och universiteten är synnerligen elitistiska. I Sverige har man på ett naivt sätt låtit politiska dogmer förstöra skolan och aldrig kommit ur kulturrevolutionen.

Lennart: Tendensen till intellektuell likriktning är ovanligt stark i Sverige för att vara ett västerländskt land. Jag har själv erfarit och erfar detta genom ständiga tirader av hat från individer som inte vill se några som helst nyanser i klimatdebatten. Ibland är det som att flyttas tillbaka till medeltiden.

Steven: Jag håller med. Här är det dock nog mer av grader i helvetet än på medeltiden. Men Sverige är sannolikt värst i västerlandet men de ostasiatiska länderna är nog också duktiga på likriktning. Jag undrar hur det är i de europeiska dissidentländerna Polen och Ungern. Är den offentliga debatten lika inskränkt där som här? Tyskland är det land som har gått längst i realiserandet av klimatreligionen. Med uruselt resultat. USA seglar i en helt egen division. Där är debatten fri utom, ironiskt nog, på universiteten.

Lennart: Sverige har velat spela en världspolitisk roll men saknat substans att klara av detta.  Man har velat ”ta ledningen” i världen när det gäller migration samt klimat och energipolitik men saknar de nödvändiga intellektuella och ekonomiska resurser för detta.  Migrationspolitiken har varit och är ett totalt misslyckande och en ekonomisk och social katastrof. Detta har man försökt dölja genom att nästan fullständigt förhindra en kritisk debatt och dölja alla, ofta uppseendeväckande, missförhållanden. De som har kritiserat har hetsats till tystnad med medias hjälp.

Steven: Det här är nog resultatet av en närmast gränslös svensk naivitet. De svenska makthavarna har fullständigt missförstått att när utländska politiker gärna LÅTER som om de är ”humanitära” eller ”klimatvänliga” för att blidka delar av opinionen så menar de egentligen inte särskilt mycket. De ser istället gärna att andra ”tar smällen”. Engelsmännen har inte haft någon kraftfull anti-immigrationsretorik mot muslimer (däremot egendomligt nog mot polska rörmokare) men de har släppt in ytterst få på senare år. Cameron var en mästare i att lyckas bedriva en ytterst restriktiv migrationspolitik utan att det märktes särskilt mycket medan hans svenska kollega, Reinfeldt däremot drev en extremt liberal policy med stora konsekvenser som det gjordes mycket väsen av. De svenska regeringarna tycks under lång tid ha velat tvinga på svenska folket stora uppoffringar när det gäller såväl klimat som migration.
Tyskland har, till skillnad från England, gått på en linje snarlik den svenska och den har även där lett till stora problem och kanske obotliga skador. Att bedriva den här politiken i just Tyskland med dess historia var nog ännu dummare än i Sverige. Och Merkels astronomiska bildning jämfört med den svenska regeringens tycks tyvärr inte ha hjälpt. Jämför min DGS-artikel ”Bildning hjälper inte”.

USA har försökt stoppa det väldiga inflödet ifrån Latinamerika under många år och har inte skämts för att säga det. Men politiken har uppenbart ständigt misslyckats. När nu Trump verkligen ville införa ett stopp som fungerar så blev det ett ramaskri från många håll. Detta är en mycket intressant politisk situation. Det fanns alltså en spridd uppfattning om att gränserna bör bevakas men när det befintliga skyddet visar sig läcka så tycker många att man inte bör åtgärda det. Obegripligt! Fenomenet finns ju även i Sverige även om gränsskyddet här medvetet har varit mycket svagare och man har avstått från varje möjlighet att skärpa kontrollerna av illegal invandring. Vad det handlar om är en legaliserad illegalitet. Eller anarki om man så vill.

Lennart: När det gäller politiken gentemot Corona-pandemin har Sverige fört en egen politik utan att seriöst konsultera med andra länder. Resultatet hittills har varit ett misslyckande. Inget tyder på att Sverige handlat rätt och exempelvis de nordiska grannländerna gjort fel.

Steven: Detta stämmer. Ännu är det långt kvar till facit men vägen dit kan bli spännande. Jag tror att ett huvudskäl till den svenska politiken är att man tidigt insåg att Sverige aldrig skulle ha klarat av att genomföra en nedstängning. Det finns helt enkelt inte polisresurser. Dessutom så skulle man ha fått enorma problem i förorterna. Sedan har man i efterhand försökt försvara den förda politiken med dimridåer.

Lennart: Samtidigt är debatt och tankeutbyte hårt reglerat på grund politisk likriktning varför det tar alldeles för lång tid innan missförhållanden kommer upp i dagsljuset. Ett flagrant exempel är den aktuella katastrofen inom äldrevården där säkert hundratals gamla har dött på grund av slarv, försummelser och okritisk hållning till myndigheternas ofta fyrkantiga råd och uppfattningar. I vissa fall tycks man helt ha svikit de gamla genom att de förvägrats en riktig läkarbehandling som dropp och syrgas och i stället fått opiater. 88 procent av alla som avlidit av Corona är 70+ enligt FHM egen statistik. Majoriteten av dessa finns inom äldrevården eller får regelbunden vård hemma av kommunens anställda. Dessa har tveklöst fört smittan med sig till de gamla.

Steven: Ja, detta är sorgligt. Att det har kunnat hända beror delvis på den svenska pressens extrema senfärdighet och ovilja att kritisera makten. Men till slut har den tvingats agera då situationen har blivit för uppenbar. Vad de politiska konsekvenserna kommer att bli återstår att se. En viktig del av detta är att äldrevården har alltmer fått karaktären av sjukvård (då många är dåliga redan när de kommer in) som kommunerna egentligen inte har någon kompetens för. Kommunerna har heller ingen erfarenhet av hård styrning av problemverksamheter och de verkar inte bry sig särskilt mycket. Resultatet blir en närmast garanterad katastrof.

Lennart: Jag beklagar att dessa uppfattningar är negativa men tyvärr är det svårt idag att hitta positiva faktorer. Det enda positiva är att vårvärmen äntligen är på väg även om detta säkert ogillas av klimataktivisterna.

Lennart Bengtsson