ANDERS LEION: Det harmoniska landet

Sverige har nu övergått från att vara ett löftesland till att bli det förlovade landet, det harmoniska landet.

Genom målmedvetet, ihärdigt arbete, årtionde efter årtionde, har allt som skulle kunna fläcka landet och dess rykte effektivt avlägsnats:

Det finns inte längre några narkomaner eftersom till slut det narkotikafria samhället har uppnåtts. Det finns visserligen de som påstår sig vara narkomaner, eller i alla fall så kallade sakkunniga som påstår sig veta att det finns narkomaner. Detta är givetvis inget att bry sig om. Skulle denna föreställning accepteras skulle också de påstådda fallen av narkotikaorsakade dödsfall måsta erkännas. Detta får inte ske. Hur skulle det se ut?

Invandringen har genom alltmer utvecklat och effektivt integrationsarbete blivit enbart positiv. De flesta arbetar och försörjer sig själva och landet, åtminstone någon timme i oktober.

Prostitutionen kommer också den att försvinna när snart den föreslagna straffskärpningen genomförs. I den mån den ändå finns kvar kan den inte erkännas som sådan. Det handlar i så fall om människohandel, vilket är något annat.

Detta är tre exempel på hur välfärdslandet Sverige blivit det välutvecklade, harmoniska landet. Det Kina säger sig vilja bli har vårt land redan blivit.

Det finns visserligen de som påstår att allt detta är förljugna skönmålningar. De har inte förstått någonting. Verkligheten är en sak. Det finns visserligen de som säger sig leva i denna verklighet och påstår att den ser annorlunda ut än den här beskrivna harmonin. De har inte förstått någonting. Verkligheten är inte viktig. Det är vår föreställning om denna som är viktig.

Genom att hålla bilden av verkligheten vacker kan vi fortsätta att leva lugnt och känna oss trygga.

Det är därför var och ens plikt att glömma verkligheten. De som inte kan det är bara att beklaga.

Anders Leion